Етикетиране на антитела

Етикетирането на антитела или прикрепването на специфичен етикет към антитяло за подпомагане на откриването или изолирането/пречистването на протеин е важна техника. Белязаните антитела са от съществено значение за анализи, базирани на имунитета, като Western blots, los ELISA, поточна цитометрия, имунохистохимия (IHC) и имунофлуоресценция (IF). Белязаните антитела също се използват за изолиране и пречистване на един...

ELISA (ензимно-свързан имуносорбентен анализ)

Ензимно-свързаният имуносорбентен анализ (ELISA) е мощен метод за откриване и количествено определяне на специфичен протеин в сложна смес. Първоначално описан от Engvall и Perlmann (1971), методът позволява анализ на протеинови проби, имобилизирани в ямки на микроплака, като се използват специфични антитела. ELISA обикновено се извършват в 96- или 384-ямкови полистиренови плаки, които пасивно свързват антитела...

Какво представляват поликлоналните антитела (pAbs)?

Поликлоналните антитела се произвеждат чрез инжектиране на вид гостоприемник с пептид или антиген, който може или не може да бъде конюгиран с хаптен.Поликлоналните антитела (pAbs) са сложна смес от няколко антитела, които обикновено се произвеждат от различни B-клетъчни клонове на животно. Тези антитела разпознават и се свързват с много различни епитопи на един и същи...