Антитела

Антителата, наричани и имуноглобулини (означавани в медицината като Ig), са серумни гликопротеини, които се образуват след проникване на антиген в организма и могат специфично да се свързват с него.

Антителата принадлежат към гама-глобулините. Те се синтезират и секретират от активираните B-лимфоцити – плазмоцити в отговор на антигенно стимулиране. Съдържат се в кръвния серум, в лимфата, в минимални количества в междуклетъчните пространства или урината. Установяват се и на повърхността на циркулиращи В-лимфоцити.

Id Title / Description Supplier Size Price
LSMab09882

anti- Antibody^Polyclonal antibody control antibody

Nova Lifetech 100ug 650.00 BGN
E11-184659

H2B Antibody Antibody

EnoGene 100ug/100ul 450.00 BGN
GWB-250026

Lck antibody Antibody

GenWay Biotech 0.05 ml Ask for price
MBS8529199-01mg

H2B Antibody Antibody

MyBiosource 0.1mg 610.00 BGN
MBS8529199-01mLAF405L

H2B Antibody Antibody

MyBiosource 0.1mL(AF405L) 930.00 BGN
MBS8529199-01mLAF405S

H2B Antibody Antibody

MyBiosource 0.1mL(AF405S) 930.00 BGN
MBS8529199-01mLAF610

H2B Antibody Antibody

MyBiosource 0.1mL(AF610) 930.00 BGN
MBS8529199-01mLAF635

H2B Antibody Antibody

MyBiosource 0.1mL(AF635) 930.00 BGN
MBS9403836-01mL

SZT2 Antibody Antibody

MyBiosource 0.1mL 840.00 BGN
MBS9403836-5x01mL

SZT2 Antibody Antibody

MyBiosource 5x0.1mL 3480.00 BGN
E19-2911-1

CD11b Antibody Antibody

EnoGene 50ug/50ul 290.00 BGN
E19-2911-2

CD11b Antibody Antibody

EnoGene 100ug/100ul 450.00 BGN
DF8746

ASAP1 antibody Antibody

Affbiotech 200ul 840.00 BGN
DF8746-100ul

ASAP1 antibody Antibody

Affinity Biosciences 100ul 560.00 BGN
DF8746-200ul

ASAP1 antibody Antibody

Affinity Biosciences 200ul 700.00 BGN
E8M1007-4

HSP60 Antibody Antibody

EnoGene 100ul 450.00 BGN
E36403

ZNF98 Antibody Antibody

EnoGene 100μg 550.00 BGN
ABD2911

CD11b Antibody Antibody

Nova Lifetech 100ug 650.00 BGN
MBS8513599-005mg

CD11b Antibody Antibody

MyBiosource 0.05mg 470.00 BGN
MBS8513599-01mg

CD11b Antibody Antibody

MyBiosource 0.1mg 610.00 BGN
MBS8513599-01mLAF405M

CD11b Antibody Antibody

MyBiosource 0.1mL(AF405M) 930.00 BGN
MBS8513599-01mLAF546

CD11b Antibody Antibody

MyBiosource 0.1mL(AF546) 930.00 BGN
MBS8513599-01mLAF750

CD11b Antibody Antibody

MyBiosource 0.1mL(AF750) 930.00 BGN
GWB-39B7E0

Anti- GPR162 Antibody Antibody

GenWay Biotech 0.05 ml Ask for price
GWB-AAD3BE

Anti- GPR162 Antibody Antibody

GenWay Biotech 0.05 ml Ask for price
GWB-C5010A

Anti- GPR162 Antibody Antibody

GenWay Biotech 0.05 ml Ask for price
MBS8304163-003mL

Anti-CD31 Antibody Antibody

MyBiosource 0.03mL 370.00 BGN
MBS8304163-01mL

Anti-CD31 Antibody Antibody

MyBiosource 0.1mL 510.00 BGN
MBS8304163-02mL

Anti-CD31 Antibody Antibody

MyBiosource 0.2mL 670.00 BGN
MBS8304163-5x02mL

Anti-CD31 Antibody Antibody

MyBiosource 5x0.2mL 2840.00 BGN