Антитела

Антителата, наричани и имуноглобулини (означавани в медицината като Ig), са серумни гликопротеини, които се образуват след проникване на антиген в организма и могат специфично да се свързват с него.

Антителата принадлежат към гама-глобулините. Те се синтезират и секретират от активираните B-лимфоцити – плазмоцити в отговор на антигенно стимулиране. Съдържат се в кръвния серум, в лимфата, в минимални количества в междуклетъчните пространства или урината. Установяват се и на повърхността на циркулиращи В-лимфоцити.

Id Title / Description Supplier Size Price
DF8746

ASAP1 antibody Antibody

Affbiotech 200ul 1050.00 BGN
ABD2911

CD11b Antibody Antibody

Lifescience Market 100 ug 1314.00 BGN
LSMab09882

anti- Antibody^Polyclonal antibody control antibody

Lifescience Market 100 ug 1314.00 BGN
F54788-0.08ML

ARHGDIA Antibody / RHOGDI Antibody

NSJ Bioreagents 0.08 ml 412.50 BGN
F54788-0.4ML

ARHGDIA Antibody / RHOGDI Antibody

NSJ Bioreagents 0.4 ml 947.50 BGN
A1360-500

Antibody

Biovision each Ask for price
20-abx123734

Ly1 Antibody Reactive (LYAR) Antibody

Abbexa 100 ul, 200 ul 1233.00 BGN, 1776.00 BGN
20-abx004855

Anti-Glycolipid Antibody (AGA) Antibody

Abbexa 100 ul, 200 ul, 20 ul, 50 ul 1233.00 BGN, 1776.00 BGN, 546.00 BGN, 942.00 BGN
20-abx014333

Ly1 Antibody Reactive (LYAR) Antibody

Abbexa 100 ug, 10 ug, 200 ug, 300 µg 942.00 BGN, 294.00 BGN, 1194.00 BGN, 1485.00 BGN
20-abx008109

Ly1 Antibody Reactive (LYAR) Antibody

Abbexa 100 ul, 200 ul, 30 ul 900.00 BGN, 1317.00 BGN, 567.00 BGN
abx033330-400ul

Ly1 Antibody Reactive (LYAR) Antibody

Abbexa 400 ul 1569.00 BGN
abx033330-80l

Ly1 Antibody Reactive (LYAR) Antibody

Abbexa 80 µl 858.00 BGN
abx036399-100ug

Anti-Glycolipid Antibody (AGA) Antibody

Abbexa 100 ug 1173.00 BGN
abx230204-100ug

Anti-Glycolipid Antibody (AGA) Antibody

Abbexa 100 ug 1443.00 BGN
20-abx319900

Anti-Glycoprotein Antibody (GP) Antibody

Abbexa 100 ug, 1 mg, 200 ug, 20 ug, 50 ug 1233.00 BGN, 5535.00 BGN, 1797.00 BGN, 546.00 BGN, 900.00 BGN
20-abx319901

Anti-Glycoprotein Antibody (GP) Antibody

Abbexa 100 ug, 1 mg, 200 ug, 20 ug, 50 ug 1233.00 BGN, 5535.00 BGN, 1797.00 BGN, 546.00 BGN, 900.00 BGN
20-abx319905

Anti-Glycoprotein Antibody (GP) Antibody

Abbexa 100 ug, 1 mg, 200 ug, 20 ug, 50 ug 1233.00 BGN, 5535.00 BGN, 1797.00 BGN, 546.00 BGN, 900.00 BGN
20-abx319913

Anti-Glycoprotein Antibody (GP) Antibody

Abbexa 100 ug, 1 mg, 200 ug, 20 ug, 50 ug 1233.00 BGN, 5535.00 BGN, 1797.00 BGN, 546.00 BGN, 900.00 BGN
20-abx311665

Ly1 Antibody Reactive (LYAR) Antibody

Abbexa 100 ug, 1 mg, 200 ug, 20 ug, 50 ug 1233.00 BGN, 5535.00 BGN, 1797.00 BGN, 546.00 BGN, 900.00 BGN
20-abx324434

Ly1 Antibody Reactive (LYAR) Antibody

Abbexa 100 ug, 50 ug 942.00 BGN, 732.00 BGN
abx234901-100ug

Ly1 Antibody Reactive (LYAR) Antibody

Abbexa 100 ug 1653.00 BGN
STJ11100949

Anti-Anti-SEPT6 antibody antibody

St John's Laboratory 100 µl 831.00 BGN
STJ111369

Anti-Anti-SEPT9 Antibody antibody

St John's Laboratory 100 µl 831.00 BGN
STJ111530

Anti-Anti-SEPT11 Antibody antibody

St John's Laboratory 100 µl 831.00 BGN
STJ112276

Anti-Anti-SEPT4 Antibody antibody

St John's Laboratory 100 µl 831.00 BGN
STJ112609

Anti-Anti-MARCH9 Antibody antibody

St John's Laboratory 100 µl 831.00 BGN
STJ25475

Anti-Anti-SEPT2 Antibody antibody

St John's Laboratory 100 µl 831.00 BGN
STJ25477

Anti-Anti-SEPT5 Antibody antibody

St John's Laboratory 100 µl 831.00 BGN
STJ25479

Anti-Anti-SEPT8 Antibody antibody

St John's Laboratory 100 µl 831.00 BGN
STJ28365

Anti-Anti-SEPT2 Antibody antibody

St John's Laboratory 100 µl 831.00 BGN