Bullet Blender

Хомогенизаторът Bullet Blender комбинира в себе си различни характеристики като опция за поддържане на температура от 4°C на пробите, шумоизолиране с цел по-тиха хомогенизация, и възможност за допълнителна по-мощна хомогенизация за по-труднообработваеми проби. Този хомогенизатор за клетъчни и тъканни култури може да обработва едновременно 24 проби, всяка от които до 0,3 г. Пробите се поставят в микроцентрофужни епруветки (1.5 mL Eppendorf safe-lock tube)

Повече информация за Bullet Blender

Рекламна брошура:

Изтегли (PDF, 317KB)