test

CONDA

GENTAUR BULGARIA и CONDA представят специално за българския пазар продукти с утвърдено качество, изцяло произведени и контролирани в Европа. На преференциални цени!

Компанията Laboratorios CONDA е основана през 1960г. и е първият испански производител на сухи микробиологични среди и продукти за молекулярна биология.

CONDA е една от водещите компании в производството на висококачествени хранителни среди и към момента предлага над 400 различни продукта, сред които ще откриете хромогенни, съответстващи на системата по качество ISO и индивидуално изготвени среди с широко клинично и промишлено приложение.

От контрол на хигиената, през микробиологични изследвания на храни и напитки, до тестване на козметични и фармацевтични препарати, CONDA произвежда голямо разнообразие от продукти,
съответстващи на изискванията на всеки отрасъл.

CONDA отговаря на ISO 9001, а продуктите им са съвместими с различни международни стандарти – ISO, Европейската фармакопея, FDA, APHA, USP и AOAC.

Провежда се стриктен контрол преди, по време и след производствения процес, за да се осигури качеството и консистентността на продуктите във всяка партида.

Изборът на всички материали и изходни субстанции се следи строго. Провеждат се както физикохимични, така и микробиологични тестове, които гарантират растежоспособност, диференциация, биохимична
специфичност, възстановимост дори в малки концентрации на инокулума и селективност на средите.

Всеки продукт е придружен от сертификат закачество.

Репутацията и успехът на CONDA по цял свят са резултат от съчетаването на безкомпромисна система за осигуряване на качеството, високи технологии и иновативно мислене.

Клиенти на CONDA са представители на:Conda5

– Клинични лаборатории
– Хранителната промишленост
– Фармацевтични и козметични компании
– Държавни и частни лечебни заведеня
– Изследователски центрове и университети
– Държавни институции
– Производители на готови хранителни среди