FLICA® 660 Caspase-3 Assay Kit

Изследване на процеса на апоптоза под действието на каспаза-3 в живи клетки посредством FLICA® 660 Caspase-3 Assay Kit

Определяне на оптическата плътност при 660 nm
Интервал на дължината на вълната за определяне на оптическата плътност: 660 – 690 nm
Aнализ на цели клетки чрез flow цитометрия или флуоресцентна микроскопия
Подходящ за изследване на множество параметри чрез използване на допълнителни багрила или проби
Съвместим с GFP (green fluorescent protein) и зелена автофлуоресценция
Съвместимост при работа с Benchtop flow цитометри
При този анализ за детекция на апоптоза in vitro  се използва белязан с флуоресцентно багрило инхибитор на каспаза-3 и каспаза-7 FLICA 660 DEVD-FMK, който се свързва ковалентно с активните ензими в изследваните клетъчни и тъканни култури. Сигналът се визуализира посредством електронна микроскопия. Ензимната активност на каспаза-3 и каспаза-7 в пробите може да се изследва и посредством flow цитометрия.

Кат. № Количество Цена
9125 (25-50 tests) 600 лв с ДДС