Стани част от екипа на ГЕНТАУЪР БЪЛГАРИЯ

Гентауър България ЕООД е бързо разрастваща се компания, част от фирмата
GENTAUR Europe BVBA
– фирма с дългогодишен опит в продажбата на лабораторни консумативи за научноизследователски цели.

Наши клиенти са университети, институти и други организации от цял свят.


Позиция: Технолог биотехнологичен синтез

Кандидатите за работа трябва да отговарят на следните условия:

• владеят английски език на много добро ниво (втори език е голямо предимство)

• опит и знания в сферата на молекулярната биология са задължителни

• добри практически познания върху ELISA, PCR, WB, NB, SB и т.н. и в сферата на микробиологията

• работа в екип и добри комуникативни умения


Позиция:Web Developer

Required Skills:

* Excellent knowledge in PHP 5.3 or higher and MySQL
* At least 2 years of professional experience with PHP
* Understanding of common PHP Frameworks (Zend Framework 1.12 / 2, Symfony 2)
* Deeper understanding in OOP principles, Design Patterns and programming paradigms
* Working knowledge of Front End Development (HTML, CSS, JavaScript, jQuery etc.)
* Good knowledge in English, both spoken and written
* Previous experience with Git
* Ability to work quickly and independently

Preferred Skills:

* Experience with MongoDB
* Experience with Phalcon, Laravel, Magento
* Experience with Amazon AWS environment
* Understanding of Agile – oriented processes (Scrum, Kanban, etc);


Ако желаете да се присъединете към нашия екип можете да използвате приложението най-долу или да пишете на e-mail адрес: [email protected]

 [bestwebsoft_contact_form lang=bg]