Kronos Dio - луминометър за детекция на биолуминесценция в живи клетки

Kronos Dio

Kronos Dio е последно поколение луминометър, който се използва за детекция на биолуминесценция в живи клетки и тъкани. Апаратът може да се използва за изследвания в областта на циркадните ритми (clock genes), генното заглушаване, лекарствени тестове и други.
Kronos Dio е оборудван с инкубатор за клетъчно и тъканно култивиране, който предоставя възможността в реално време да се проследи биолуминесцентната активност в културата за няколко денонощия.

Кат. № Количество Цена
AB-2550 Устройство + Лаптоп със софтуер 49 900лв. без ДДС

Повече информация