Kronos Dio - луминометър за детекция на биолуминесценция в живи клетки

Kronos Dio – луминометър за детекция на биолуминесценция в живи клетки

Kronos Dio – луминометър за детекция на биолуминесценция в живи клетки