Комплект за детекция на 2019-nCoV посредством полимеразна верижна реакция

Комплект за детекция на 2019-nCoV посредством полимеразна верижна реакция
(Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real Time Multiplex RT-PCR Kit)

Както вече почти всички са разбрали, появи се нов вид коронавирус COVID-19 (2019nCoV), чието първоначално огнище е град Ухан в Китай. Все още е според въпросът кой точно е източникът на новия вирус, дали са змии, прилепи или ядящи прилепи змии. Но е факт, че вирусът е вече е заразил хиляди хора, а смъртността към момента се изчислява на приблизително 40% (изчислено на база съотношение между успешно излекувани и починали пациенти). Вирусът е силно заразен и, което е по-лошо, според последни данни, заразените с него могат да го предават 2 до 3 седмици преди да се проявят симптоми. Това допълнително затруднява ограничаването на разпространението му. Но, въпреки че споменатото до тук не звучи много добре, тепърва предстои да се разбере дали 2019nCoV е толкова опасен и смъртоносен, колкото е първоначалната му заявка.  

Id Title / Description Supplier Size Price
GEN475

Novel Coronavirus 2020 (Wuhan Strain specific) Realtime PCR

Genekam 100 tests 1620 BGN
RR-0478-02

Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Real Time RT-PCR Kit

Liferiver 25 tests/kit 1982 BGN

Както стана известно от генетичните анализи на 2019-nCoV, той е 87% подобен на  друг коронавирус, наречен SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome-related Coronavirus), причиняващ остро възпаление на дихателната система. Епидемия на SARS-CoV избухна в Азия между ноември 2002-ра и юли 2003-та годиназаразявайки 5327 души и причинявайки смъртта на 349 от тях. Новият коронавирус (2019-nCoV) също така споделя прилики с няколко други вида коронавируси, за които е известно, че заразяват и се пренасят от прилепи. Тези данни доведоха до някои спекулации, че 2019-nCoV може да е възникнал в резултат на рекомбинация между различните вируси, след като коронавирус, характерен за прилепите е попаднал в тялото на човек, който е бил носител на човешки коронавирус (вероятно SARS-CoV). Най-общо казано, рекомбинацията между вируси е процес, при който когато два вируса заразят една и съща клетка, в процеса на намножаване и формиране на вирусните частици, протече обмен на генетичен материал между двата различни вируса. Този процес често води до възникването на нови щамове и дори видове вируси. По-скорошни изследвания над генома на коронавирус 2019nCoV поставят под въпрос тази теория, а други направо го обявяват за биологично оръжие.  

Произходът и всичко свързано с новия коронавирус няма да остане загадка задълго, като се има предвид огромният ресурс, който се влага в изследването му. Междувременно Гентауър, вярна на заявката си да бъде винаги на гребена на вълната в научно-изследователките продукти и технологии, ви представя най-сигурния и чувствителен метод за детекция на коронавирус 2019-nCoV. Готови за употреба комплекти за провеждане на обратна транскрипция с последваща полимеразна верижна реакция в реално време, или Real Time Multiplex Reverse Transcriptase Polymerase Chain ReactionReal Multiplex RT-PCR kit for 2019-nCoV 

Какво представлява нашият тест за откриване на новия коронавирус 2019-nCoV?

Технологията е базирана на флуорогенна нуклеазна активност, при която, докато ДНК веригата е в процес на удължаване по време на полимеразната верижна реакция, ДНК полимеразата, посредством 5‘ – 3‘ екзонуклеазната си активност, отрязва белязана проба (ДНК секвенция, комплементарна на уникална за вируса секвенция, но различна от тази на праймерите). При отрязването на тази проба специално флуоресцентно багрило бива освободено, а сигналът от него се разчита и анализира от машината за провеждане на PCR в реално време. Колкото повече се намножават копията от ДНК фрагменти, толкова по-интензивен става сигналът, а софтуерът на машината използва интензивността на сигнала, за да пресметне количествено наличието на вируса.  

Тъй като коронавирусите са РНК-ови вируси, необходимо е първо РНК-овият им геном да бъде „обърнат“ в ДНК секвенция. За целта се използва ензим, наречен обратна транскриптаза, който използва РНК матрица, за да синтезира комплементарна на нея ДНК верига, която в последствие да бъде намножена посредством полимеразна верижна реакция. В предлагания от Гентауър Real Multiplex RT-PCR kit това се случва в само една стъпка. 

Комплект за детекция на 2019-nCoV посредством полимеразна верижна реакция 

(Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real Time Multiplex RT-PCR Kit) 

Размери и цени: 

25 реакции (каталожен номер: RR-0479-02-25): 2976.00 лева с ДДС 

50 реакции (каталожен номер: RR-0479-02-50): 5484.00 лева с ДДС 

100 реакции (каталожен номер: RR-0479-02100): 9906.00 лева с ДДС