FLICA® 660 Caspase-3 Assay Kit

Изследване на процеса на апоптоза под действието на каспаза-3 в живи клетки посредством FLICA® 660 Caspase-3 Assay Kit Определяне на оптическата плътност при 660 nm Интервал на дължината на вълната…

Read More