Каталожен номер Име на продукта Количество Цена с ДДС Кратко описание Транспорт Съхранение Категория
AAV-100 293AAV Cell Line 1 vial 958.03 лв 293AAV Cell Line е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед За постигането на най-добри резултати, желателно е прорастването и култивирането на клетките да започне веднага. В случай, че това е невъзможно, замръзете клетките на -80 ºC до първото култивиране. Клетъчна линия
AAV-200 ViraDuctin™ AAV Transduction Kit (10 Transductions) 10 transductions 788.30 лв ViraDuctin™ AAV Transduction Kit (10 Transductions) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Реактиви
AAV-201 ViraDuctin™ AAV Transduction Kit (50 Transductions) 50 transductions 1764.24 лв ViraDuctin™ AAV Transduction Kit (50 Transductions) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Реактиви
AAV-301 AAV1-GFP Control Virus 50 uL 1806.67 лв AAV1-GFP Control Virus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
AAV-302 AAV2-GFP Control Virus 50 uL 1806.67 лв AAV2-GFP Control Virus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
AAV-303 AAV3-GFP Control Virus 50 uL 1806.67 лв AAV3-GFP Control Virus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
AAV-304 AAV4-GFP Control Virus 50 uL 1806.67 лв AAV4-GFP Control Virus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
AAV-305 AAV5-GFP Control Virus 50 uL 1806.67 лв AAV5-GFP Control Virus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
AAV-306 AAV6-GFP Control Virus 50 uL 1806.67 лв AAV6-GFP Control Virus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
AAV-310 AAV2-Cre Control Virus 50 uL 1806.67 лв AAV2-Cre Control Virus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
AAV-311 AAV1-Cre Control Virus 50 uL 1806.67 лв AAV1-Cre Control Virus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
AAV-313 AAV3-Cre Control Virus 50 uL 1806.67 лв AAV3-Cre Control Virus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
AAV-314 AAV4-Cre Control Virus 50 uL 1806.67 лв AAV4-Cre Control Virus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
AAV-315 AAV5-Cre Control Virus 50 uL 1806.67 лв AAV5-Cre Control Virus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
AAV-316 AAV6-Cre Control Virus 50 uL 1806.67 лв AAV6-Cre Control Virus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
AAV-320 AAV2-Luc Control Virus 50 uL 1806.67 лв AAV2-Luc Control Virus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
AAV-321 AAV1-Luc Control Virus 50 uL 1806.67 лв AAV1-Luc Control Virus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
AAV-323 AAV3-Luc Control Virus 50 uL 1806.67 лв AAV3-Luc Control Virus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
AAV-324 AAV4-Luc Control Virus 50 uL 1806.67 лв AAV4-Luc Control Virus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
AAV-325 AAV5-Luc Control Virus 50 uL 1806.67 лв AAV5-Luc Control Virus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
AAV-326 AAV6-Luc Control Virus 50 uL 1806.67 лв AAV6-Luc Control Virus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
AAV-331 scAAV1-GFP Control Virus 50 uL 1806.67 лв scAAV1-GFP Control Virus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
AAV-332 scAAV2-GFP Control Virus 50 uL 1806.67 лв scAAV2-GFP Control Virus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
AAV-333 scAAV3-GFP Control Virus 50 uL 1806.67 лв scAAV3-GFP Control Virus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
AAV-334 scAAV4-GFP Control Virus 50 uL 1806.67 лв scAAV4-GFP Control Virus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
AAV-335 scAAV5-GFP Control Virus 50 uL 1806.67 лв scAAV5-GFP Control Virus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
AAV-336 scAAV6-GFP Control Virus 50 uL 1806.67 лв scAAV6-GFP Control Virus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
AAV-341 AAV1-LacZ Control Virus 50 uL 1806.67 лв AAV1-LacZ Control Virus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
AAV-342 AAV2-LacZ Control Virus 50 uL 1806.67 лв AAV2-LacZ Control Virus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
AAV-343 AAV3-LacZ Control Virus 50 uL 1806.67 лв AAV3-LacZ Control Virus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
AAV-344 AAV4-LacZ Control Virus 50 uL 1806.67 лв AAV4-LacZ Control Virus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
AAV-345 AAV5-LacZ Control Virus 50 uL 1806.67 лв AAV5-LacZ Control Virus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
AAV-346 AAV6-LacZ Control Virus 50 uL 1806.67 лв AAV6-LacZ Control Virus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
AAV-351 AAV1 Null Control Virus 50 uL 1806.67 лв AAV1 Null Control Virus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
AAV-352 AAV2 Null Control Virus 50 uL 1806.67 лв AAV2 Null Control Virus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
AAV-353 AAV3 Null Control Virus 50 uL 1806.67 лв AAV3 Null Control Virus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
AAV-354 AAV4 Null Control Virus 50 uL 1806.67 лв AAV4 Null Control Virus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
AAV-355 AAV5 Null Control Virus 50 uL 1806.67 лв AAV5 Null Control Virus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
AAV-356 AAV6 Null Control Virus 50 uL 1806.67 лв AAV6 Null Control Virus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
AAV-400 pAAV-GFP Control Vector 10 ug 1064.11 лв pAAV-GFP Control Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
AAV-401 pAAV-Cre Control Vector 10 ug 1064.11 лв pAAV-Cre Control Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
AAV-402 pAAV-LacZ Control Vector 10 ug 1064.11 лв pAAV-LacZ Control Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
AAV-410 pscAAV-GFP Control Vector 10 ug 1064.11 лв pscAAV-GFP Control Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
AD-100 293AD Cell Line 1 vial 873.17 лв 293AD Cell Line е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед За постигането на най-добри резултати, желателно е прорастването и култивирането на клетките да започне веднага. В случай, че това е невъзможно, замръзете клетките на -80 ºC до първото култивиране. Клетъчна линия
AD-200 ViraDuctin™ Adenovirus Transduction Kit (10 Transductions) 10 transductions 788.30 лв ViraDuctin™ Adenovirus Transduction Kit (10 Transductions) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C 4ºC Реактиви
AD-201 ViraDuctin™ Adenovirus Transduction Kit (50 Transductions) 50 transductions 1764.24 лв ViraDuctin™ Adenovirus Transduction Kit (50 Transductions) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C 4ºC Реактиви
ADV-001 Null Control Recombinant Adenovirus 50 uL 1382.35 лв Null Control Recombinant Adenovirus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
ADV-002 β-Galalactosidase Recombinant Adenovirus 50 uL 1658.16 лв β-Galalactosidase Recombinant Adenovirus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
ADV-004 GFP Recombinant Adenovirus 50 uL 1658.16 лв GFP Recombinant Adenovirus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
ADV-005 Cre Recombinant Adenovirus 50 uL 1658.16 лв Cre Recombinant Adenovirus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
ADV-008 Firefly Luciferase Recombinant Adenovirus 50 uL 1658.16 лв Firefly Luciferase Recombinant Adenovirus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
ADV-145 Ras N17 (Dominant Negative) Recombinant Adenovirus 50 uL 1658.16 лв Ras N17 (Dominant Negative) Recombinant Adenovirus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
ADV-146 Ras V12 (Constitutively Active) Recombinant Adenovirus 50 uL 1658.16 лв Ras V12 (Constitutively Active) Recombinant Adenovirus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
ADV-149 Rac1 Recombinant Adenovirus 50 uL 1658.16 лв Rac1 Recombinant Adenovirus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
ADV-150 Rac1 N17 (Dominant Negative) Recombinant Adenovirus 50 uL 1658.16 лв Rac1 N17 (Dominant Negative) Recombinant Adenovirus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
ADV-151 Rac1 L61 (Constitutively Active) Recombinant Adenovirus 50 uL 1658.16 лв Rac1 L61 (Constitutively Active) Recombinant Adenovirus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
ADV-152 Cdc42 Recombinant Adenovirus 50 uL 1658.16 лв Cdc42 Recombinant Adenovirus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
ADV-153 Cdc42 N17 (Dominant Negative) Recombinant Adenovirus 50 uL 1658.16 лв Cdc42 N17 (Dominant Negative) Recombinant Adenovirus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
ADV-154 Cdc42 L61 (constitutively active) Recombinant Adenovirus 50 uL 1658.16 лв Cdc42 L61 (constitutively active) Recombinant Adenovirus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
ADV-156 Rho A N19 (Dominant Negative) Recombinant Adenovirus 50 uL 1658.16 лв Rho A N19 (Dominant Negative) Recombinant Adenovirus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
ADV-157 Rho A L63 (Constitutively Active) Recombinant Adenovirus 50 uL 1658.16 лв Rho A L63 (Constitutively Active) Recombinant Adenovirus е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
AKR-001 Mouse Anti-GAPDH Monoclonal Antibody 100 ug 958.03 лв Mouse Anti-GAPDH Monoclonal Antibody е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Антитела
AKR-002 Mouse Anti-ß-Actin Monoclonal Antibody 100 ug 958.03 лв Mouse Anti-ß-Actin Monoclonal Antibody е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Антитела
AKR-003 Mouse Anti-His Tag Monoclonal Antibody 100 ug 958.03 лв Mouse Anti-His Tag Monoclonal Antibody е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Антитела
AKR-004 Mouse Anti-FLAG Tag Monoclonal Antibody 100 ug 958.03 лв Mouse Anti-FLAG Tag Monoclonal Antibody е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Антитела
AKR-005 Mouse Anti-GST Tag Monoclonal Antibody 100 ug 958.03 лв Mouse Anti-GST Tag Monoclonal Antibody е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Антитела
AKR-006 Mouse Anti-HA Tag Monoclonal Antibody 100 ug 958.03 лв Mouse Anti-HA Tag Monoclonal Antibody е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Антитела
AKR-007 Mouse Anti-Myc Tag Monoclonal Antibody 100 ug 958.03 лв Mouse Anti-Myc Tag Monoclonal Antibody е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Антитела
AKR-008 Mouse Anti-V5 Tag Monoclonal Antibody 100 ug 958.03 лв Mouse Anti-V5 Tag Monoclonal Antibody е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Антитела
AKR-009 Mouse Anti-ß-Tubulin Monoclonal Antibody 100 ug 958.03 лв Mouse Anti-ß-Tubulin Monoclonal Antibody е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Антитела
AKR-020 Mouse Anti-GFP Monoclonal Antibody 100 ug 958.03 лв Mouse Anti-GFP Monoclonal Antibody е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Антитела
AKR-021 Mouse Anti-RFP Monoclonal Antibody 100 ug 958.03 лв Mouse Anti-RFP Monoclonal Antibody е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Антитела
AKR-100 β-Galactosidase Staining Kit 1 kit 809.52 лв β-Galactosidase Staining Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C X-gal разтворът трябва да се пази от директна светлина и да се съхранява на -20ºC, останалите компоненти – на +4ºC. Комплекти (Kit)
AKR-102 Phospho Antibody Stripping Solution 1 kit 745.87 лв Phospho Antibody Stripping Solution е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия Стайна температура Реактиви
AKR-103 PhosphoBlocker™ Blocking Reagent 1L 629.18 лв PhosphoBlocker™ Blocking Reagent е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия Стайна температура Реактиви
AKR-104 PhosphoBlocker™ Blocking Reagent 4L 1329.31 лв PhosphoBlocker™ Blocking Reagent е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия Стайна температура Реактиви
AKR-105 Phosphoprotein Purification Kit 2 preps 565.54 лв Phosphoprotein Purification Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
AKR-106 Phosphoprotein Purification Kit 5 preps 894.38 лв Phosphoprotein Purification Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
AKR-110 Rapid GST Inclusion Body Solubilization and Renaturation Kit 1 kit 958.03 лв Rapid GST Inclusion Body Solubilization and Renaturation Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия Стайна температура Комплекти (Kit)
AKR-120 GFP Quantitation Kit 100 assays 1064.11 лв GFP Quantitation Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
AKR-121 GFP ELISA Kit 96 assays 1339.92 лв GFP ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C Upon receiving, aliquot and store recombinant GFP Standard at -80ºC and avoid freeze/thaw. Store all other components at 4ºC. Комплекти (Kit)
AKR-121-5 GFP ELISA Kit 5 x 96 assays 5413.39 лв GFP ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C Upon receiving, aliquot and store recombinant GFP Standard at -80ºC and avoid freeze/thaw. Store all other components at 4ºC. Комплекти (Kit)
AKR-121-T GFP ELISA Kit, Trial Size 32 assays 735.26 лв GFP ELISA Kit, Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C Upon receiving, aliquot and store recombinant GFP Standard at -80ºC and avoid freeze/thaw. Store all other components at 4ºC. Комплекти (Kit)
AKR-122 RFP ELISA Kit 96 assays 1339.92 лв RFP ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C Upon receiving, aliquot and store recombinant GFP Standard at -80ºC and avoid freeze/thaw. Store all other components at 4ºC. Комплекти (Kit)
AKR-130 His-Tag Protein ELISA Kit 96 wells 1106.54 лв His-Tag Protein ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
AKR-160 Rapid Antibody Purification Kit 10 assays 958.03 лв Rapid Antibody Purification Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия Стайна температура Комплекти (Kit)
AKR-171 Nuclear/Cytosolic Fractionation Kit 20 preps 533.71 лв Nuclear/Cytosolic Fractionation Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C Dithiothreitol и Protease Inhibitor Cocktail трябва да се съхраняват на -20ºC. Останалите компоненти дръжте на +4ºC. Комплекти (Kit)
AKR-172 Nuclear/Cytosolic Fractionation Kit 100 preps 1244.45 лв Nuclear/Cytosolic Fractionation Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C Dithiothreitol и Protease Inhibitor Cocktail трябва да се съхраняват на -20ºC. Останалите компоненти дръжте на +4ºC. Комплекти (Kit)
AKR-180 5X Bacterial Protein Extraction Reagent (Tris) 50mL 533.71 лв 5X Bacterial Protein Extraction Reagent (Tris) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия Стайна температура Реактиви
AKR-181 5X Bacterial Protein Extraction Reagent (Phosphate) 50mL 533.71 лв 5X Bacterial Protein Extraction Reagent (Phosphate) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия Стайна температура Реактиви
AKR-185 High Sensitivity Protein Quantitation Assay Kit (Fluorometric) 200 assays 692.83 лв High Sensitivity Protein Quantitation Assay Kit (Fluorometric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Комплекти (Kit)
AKR-190 5X RIPA Buffer with Protease Inhibitor Cocktail 20mL 321.55 лв 5X RIPA Buffer with Protease Inhibitor Cocktail е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
AKR-191 5X RIPA Buffer 20mL 279.12 лв 5X RIPA Buffer е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия Стайна температура. Реактиви
AKR-200 293/GFP Cell Line 1 vial 1074.72 лв 293/GFP Cell Line е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед За постигането на най-добри резултати, желателно е прорастването и култивирането на клетките да започне веднага. В случай, че това е невъзможно, замръзете клетките на -80 ºC до първото култивиране. Клетъчна линия
AKR-208 T47D/GFP Cell Line 1 vial 1074.72 лв T47D/GFP Cell Line е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед За постигането на най-добри резултати, желателно е прорастването и култивирането на клетките да започне веднага. В случай, че това е невъзможно, замръзете клетките на -80 ºC до първото култивиране. Клетъчна линия
AKR-209 A549/GFP Cell Line 1 vial 1074.72 лв A549/GFP Cell Line е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед За постигането на най-добри резултати, желателно е прорастването и култивирането на клетките да започне веднага. В случай, че това е невъзможно, замръзете клетките на -80 ºC до първото култивиране. Клетъчна линия
AKR-211 MCF-7/GFP Cell Line 1 vial 1074.72 лв MCF-7/GFP Cell Line е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед За постигането на най-добри резултати, желателно е прорастването и култивирането на клетките да започне веднага. В случай, че това е невъзможно, замръзете клетките на -80 ºC до първото култивиране. Клетъчна линия
AKR-213 HeLa/GFP Cell Line 1 vial 1074.72 лв HeLa/GFP Cell Line е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед За постигането на най-добри резултати, желателно е прорастването и култивирането на клетките да започне веднага. В случай, че това е невъзможно, замръзете клетките на -80 ºC до първото култивиране. Клетъчна линия
AKR-214 NIH3T3/GFP Cell Line 1 vial 1074.72 лв NIH3T3/GFP Cell Line е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед За постигането на най-добри резултати, желателно е прорастването и култивирането на клетките да започне веднага. В случай, че това е невъзможно, замръзете клетките на -80 ºC до първото култивиране. Клетъчна линия
AKR-232 SKOV-3/Luc Cell Line 1 vial 1074.72 лв SKOV-3/Luc Cell Line е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед За постигането на най-добри резултати, желателно е прорастването и култивирането на клетките да започне веднага. В случай, че това е невъзможно, замръзете клетките на -80 ºC до първото култивиране. Клетъчна линия
AKR-234 MCF-7/Luc Cell Line 1 vial 1074.72 лв MCF-7/Luc Cell Line е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед За постигането на най-добри резултати, желателно е прорастването и култивирането на клетките да започне веднага. В случай, че това е невъзможно, замръзете клетките на -80 ºC до първото култивиране. Клетъчна линия
AKR-254 OVCAR-5/RFP Cell Line 1 vial 1074.72 лв OVCAR-5/RFP Cell Line е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед За постигането на най-добри резултати, желателно е прорастването и култивирането на клетките да започне веднага. В случай, че това е невъзможно, замръзете клетките на -80 ºC до първото култивиране. Клетъчна линия
AKR-350 Aflatoxin Competitive ELISA Kit 96 assays 1170.19 лв Aflatoxin Competitive ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C +4 °C Комплекти (Kit)
AKR-351 Aflatoxin DNA Adduct Competitive ELISA Kit 96 assays 1170.19 лв Aflatoxin DNA Adduct Competitive ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C +4 °C Комплекти (Kit)
AKR-360 Histamine Assay Kit 96 assays 947.42 лв Histamine Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C +4 °C Комплекти (Kit)
CBA-050 CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (Fibronectin, Colorimetric) 48 assays 788.30 лв CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (Fibronectin, Colorimetric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-051 CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (Fibronectin, Fluorometric) 48 assays 851.95 лв CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (Fibronectin, Fluorometric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-052 CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (Collagen I, Colorimetric) 48 assays 788.30 лв CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (Collagen I, Colorimetric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-053 CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (Collagen I, Fluorometric) 48 assays 851.95 лв CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (Collagen I, Fluorometric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-056 CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (Laminin, Colorimetric) 48 assays 788.30 лв CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (Laminin, Colorimetric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-057 CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (Laminin, Fluorometric) 48 assays 851.95 лв CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (Laminin, Fluorometric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-058 CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (Fibrinogen, Colorimetric) 48 assays 788.30 лв CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (Fibrinogen, Colorimetric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-059 CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (Fibrinogen, Fluorometric) 48 assays 851.95 лв CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (Fibrinogen, Fluorometric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-060 CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (Collagen IV, Colorimetric) 48 assays 788.30 лв CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (Collagen IV, Colorimetric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-061 CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (Collagen IV, Fluorometric) 48 assays 851.95 лв CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (Collagen IV, Fluorometric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-070 CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (ECM Array, Colorimetric) 48 assays 1074.72 лв CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (ECM Array, Colorimetric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-070-5 CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (ECM Array, Colorimetric) 5 x 48 assays 4257.12 лв CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (ECM Array, Colorimetric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-071 CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (ECM Array, Fluorometric) 48 assays 1138.37 лв CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (ECM Array, Fluorometric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-071-5 CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (ECM Array, Fluorometric) 5 x 48 assays 4543.54 лв CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (ECM Array, Fluorometric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-080 CytoSelect™ 24-well Anoikis Assay (Colorimetric/Fluorometric) 24 assays 1085.33 лв CytoSelect™ 24-well Anoikis Assay (Colorimetric/Fluorometric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-081 CytoSelect™ 96-well Anoikis Assay (Colorimetric/Fluorometric) 96 assays 1138.37 лв CytoSelect™ 96-well Anoikis Assay (Colorimetric/Fluorometric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-100 CytoSelect™ 24-well Cell Migration Assay (8 μm), Colorimetric 12 assays 1000.46 лв CytoSelect™ 24-well Cell Migration Assay (8 μm), Colorimetric е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-100-5 CytoSelect™ 24-well Cell Migration Assay (8 μm), Colorimetric 5 x 12 assays 4098.00 лв CytoSelect™ 24-well Cell Migration Assay (8 μm), Colorimetric е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-100-C CytoSelect™ 24-well Cell Migration and Invasion Assay (8 µm), Colorimetric, Combo Kit 2 x 12 assays 1764.24 лв CytoSelect™ 24-well Cell Migration and Invasion Assay (8 µm), Colorimetric, Combo Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-100-C-5 CytoSelect™ 24-well Cell Migration and Invasion Assay (8 µm), Colorimetric, Combo Kit 10 x 12 assays 7100.06 лв CytoSelect™ 24-well Cell Migration and Invasion Assay (8 µm), Colorimetric, Combo Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-100-COL CytoSelect™ 24-well Cell Haptotaxis Assay (8 µm), COL-coated, Colorimetric 12 assays 1042.90 лв CytoSelect™ 24-well Cell Haptotaxis Assay (8 µm), COL-coated, Colorimetric е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-100-FN CytoSelect™ 24-well Cell Haptotaxis Assay (8 µm), FN-coated, Colorimetric 12 assays 1042.90 лв CytoSelect™ 24-well Cell Haptotaxis Assay (8 µm), FN-coated, Colorimetric е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-100-T CytoSelect™ 24-Well Cell Migration Assay (8 µm, Colorimetric Format), Trial Size 4 assays 565.54 лв CytoSelect™ 24-Well Cell Migration Assay (8 µm, Colorimetric Format), Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-101 CytoSelect™ 24-well Cell Migration Assay (8 μm), Fluorometric 12 assays 1021.68 лв CytoSelect™ 24-well Cell Migration Assay (8 μm), Fluorometric е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-101-5 CytoSelect™ 24-well Cell Migration Assay (8 μm), Fluorometric 5 x 12 assays 4161.65 лв CytoSelect™ 24-well Cell Migration Assay (8 μm), Fluorometric е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-101-C CytoSelect™ 24-well Cell Migration and Invasion Assay (8 µm), Fluorometric, Combo Kit 2 x 12 assays 1764.24 лв CytoSelect™ 24-well Cell Migration and Invasion Assay (8 µm), Fluorometric, Combo Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-101-COL CytoSelect™ 24-well Cell Haptotaxis Assay (8 µm), COL-coated, Fluorometric 12 assays 1095.94 лв CytoSelect™ 24-well Cell Haptotaxis Assay (8 µm), COL-coated, Fluorometric е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-101-FN CytoSelect™ 24-well Cell Haptotaxis Assay (8 µm), FN-coated, Fluorometric 12 assays 1095.94 лв CytoSelect™ 24-well Cell Haptotaxis Assay (8 µm), FN-coated, Fluorometric е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-101-T CytoSelect™ 24-Well Cell Migration Assay (8 µm, Fluorometric Format), Trial Size 4 assays 565.54 лв CytoSelect™ 24-Well Cell Migration Assay (8 µm, Fluorometric Format), Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-102 CytoSelect™ 24-well Cell Migration Assay (5 μm), Fluorometric 12 assays 1021.68 лв CytoSelect™ 24-well Cell Migration Assay (5 μm), Fluorometric е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-102-5 CytoSelect™ 24-well Cell Migration Assay (5 μm), Fluorometric 5 x 12 assays 4161.65 лв CytoSelect™ 24-well Cell Migration Assay (5 μm), Fluorometric е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-102-T CytoSelect™ 24-Well Cell Migration Assay (5 µm, Fluorometric Format), Trial Size 4 assays 565.54 лв CytoSelect™ 24-Well Cell Migration Assay (5 µm, Fluorometric Format), Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-103 CytoSelect™ 24-well Cell Migration Assay (3 μm), Fluorometric 12 assays 1021.68 лв CytoSelect™ 24-well Cell Migration Assay (3 μm), Fluorometric е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-103-5 CytoSelect™ 24-well Cell Migration Assay (3 μm), Fluorometric 5 x 12 assays 4161.65 лв CytoSelect™ 24-well Cell Migration Assay (3 μm), Fluorometric е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-103-T CytoSelect™ 24-Well Cell Migration Assay (3 µm, Fluorometric Format), Trial Size 4 assays 565.54 лв CytoSelect™ 24-Well Cell Migration Assay (3 µm, Fluorometric Format), Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-104 CytoSelect™ 96-well Cell Migration Assay (3 μm), Fluorometric 96 assays 1159.58 лв CytoSelect™ 96-well Cell Migration Assay (3 μm), Fluorometric е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-104-5 CytoSelect™ 96-well Cell Migration Assay (3 μm), Fluorometric 5 x 96 assays 4681.44 лв CytoSelect™ 96-well Cell Migration Assay (3 μm), Fluorometric е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-105 CytoSelect™ 96-well Cell Migration Assay (5 μm), Fluorometric 96 assays 1159.58 лв CytoSelect™ 96-well Cell Migration Assay (5 μm), Fluorometric е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-105-5 CytoSelect™ 96-well Cell Migration Assay (5 μm), Fluorometric 5 x 96 assays 4681.44 лв CytoSelect™ 96-well Cell Migration Assay (5 μm), Fluorometric е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-106 CytoSelect™ 96-well Cell Migration Assay (8 μm), Fluorometric 96 assays 1159.58 лв CytoSelect™ 96-well Cell Migration Assay (8 μm), Fluorometric е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-106-5 CytoSelect™ 96-well Cell Migration Assay (8 μm), Fluorometric 5 x 96 assays 4681.44 лв CytoSelect™ 96-well Cell Migration Assay (8 μm), Fluorometric е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-106-C CytoSelect™ 96-well Cell Migration and Invasion Assay (8 µm), Fluorometric, Combo Kit 2 x 96 assays 2071.87 лв CytoSelect™ 96-well Cell Migration and Invasion Assay (8 µm), Fluorometric, Combo Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-107 CytoSelect™ 24-well Cell Migration Assay (12 μm), Colorimetric 12 assays 1021.68 лв CytoSelect™ 24-well Cell Migration Assay (12 μm), Colorimetric е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-108 CytoSelect™ 24-well Cell Migration Assay (12 μm), Fluorometric 12 assays 1042.90 лв CytoSelect™ 24-well Cell Migration Assay (12 μm), Fluorometric е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-110 CytoSelect™ 24-well Cell Invasion Assay, Colorimetric 12 assays 1095.94 лв CytoSelect™ 24-well Cell Invasion Assay, Colorimetric е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-110-COL CytoSelect™ 24-well Collagen Cell Invasion, Colorimetric 12 assays 1095.94 лв CytoSelect™ 24-well Collagen Cell Invasion, Colorimetric е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-110-LN CytoSelect™ 24-well Laminin Cell Invasion, Colorimetric 12 assays 1095.94 лв CytoSelect™ 24-well Laminin Cell Invasion, Colorimetric е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-110-T CytoSelect™ 24-Well Cell Invasion Assay (Basement Membrane, Colorimetric Format), Trial Size 4 assays 607.97 лв CytoSelect™ 24-Well Cell Invasion Assay (Basement Membrane, Colorimetric Format), Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-111 CytoSelect™ 24-well Cell Invasion, Fluorometric 12 assays 1095.94 лв CytoSelect™ 24-well Cell Invasion, Fluorometric е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-111-COL CytoSelect™ 24-well Collagen Cell Invasion Assay, Fluorometric 12 assays 1095.94 лв CytoSelect™ 24-well Collagen Cell Invasion Assay, Fluorometric е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-111-LN CytoSelect™ 24-well Laminin Cell Invasion Assay, Fluorometric 12 assays 1095.94 лв CytoSelect™ 24-well Laminin Cell Invasion Assay, Fluorometric е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-111-T CytoSelect™ 24-Well Cell Invasion Assay (Basement Membrane, Fluorometric Format), Trial Size 4 assays 607.97 лв CytoSelect™ 24-Well Cell Invasion Assay (Basement Membrane, Fluorometric Format), Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-112 CytoSelect™ 96-well Cell Invasion, Fluorometric 96 assays 1382.35 лв CytoSelect™ 96-well Cell Invasion, Fluorometric е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-112-COL CytoSelect™ 96-well Collagen Cell Invasion Assay, Fluorometric 96 assays 1382.35 лв CytoSelect™ 96-well Collagen Cell Invasion Assay, Fluorometric е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-112-LN CytoSelect™ 96-well Laminin Cell Invasion Assay, Fluorometric 96 assays 1382.35 лв CytoSelect™ 96-well Laminin Cell Invasion Assay, Fluorometric е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-120 CytoSelect™ 24-well Wound Healing Assay 24 assays 1202.02 лв CytoSelect™ 24-well Wound Healing Assay е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-120-5 CytoSelect™ 24-well Wound Healing Assay 5 x 24 assays 4628.40 лв CytoSelect™ 24-well Wound Healing Assay е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-120-T CytoSelect™ 24-Well Wound Healing Assay, Trial Size 6 assays 671.62 лв CytoSelect™ 24-Well Wound Healing Assay, Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-125 Radius™ 24-Well Cell Migration Assay 24 assays 926.21 лв Radius™ 24-Well Cell Migration Assay е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-125-5 Radius™ 24-Well Cell Migration Assay 5 x 24 assays 3535.78 лв Radius™ 24-Well Cell Migration Assay е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-125-COL Radius™ 24-Well Cell Migration Assay, (Collagen I Coated) 24 assays 1074.72 лв Radius™ 24-Well Cell Migration Assay, (Collagen I Coated) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-125-ECM Radius™ 24-Well Cell Migration Assay, (ECM Array Coated) 24 wells 1255.06 лв Radius™ 24-Well Cell Migration Assay, (ECM Array Coated) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-125-FN Radius™ 24-Well Cell Migration Assay, (Fibronectin Coated) 24 assays 1074.72 лв Radius™ 24-Well Cell Migration Assay, (Fibronectin Coated) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-125-LN Radius™ 24-Well Cell Migration Assay, (Laminin Coated) 24 assays 1074.72 лв Radius™ 24-Well Cell Migration Assay, (Laminin Coated) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-126 Radius™ 96-Well Cell Migration Assay 96 assays 1032.29 лв Radius™ 96-Well Cell Migration Assay е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-126-5 Radius™ 96-Well Cell Migration Assay 5 x 96 assays 4002.53 лв Radius™ 96-Well Cell Migration Assay е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-127 Radius™ 384-Well Cell Migration Assay 384 assays 1085.33 лв Radius™ 384-Well Cell Migration Assay е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-127-5 Radius™ 384-Well Cell Migration Assay 5 x 384 wells 4140.43 лв Radius™ 384-Well Cell Migration Assay е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-130 CytoSelect™ 96-well Cell Transformation Assay 96 assays 1318.70 лв CytoSelect™ 96-well Cell Transformation Assay е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-130-5 CytoSelect™ 96-well Cell Transformation Assay 5 x 96 assays 5158.80 лв CytoSelect™ 96-well Cell Transformation Assay е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-130-T CytoSelect™ 96-Well Cell Transformation Assay (Soft Agar Colony Formation), Trial Size 24 assays 724.66 лв CytoSelect™ 96-Well Cell Transformation Assay (Soft Agar Colony Formation), Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-135 CytoSelect™ Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible), Colorimetric 96 assays 1499.04 лв CytoSelect™ Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible), Colorimetric е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-135-5 CytoSelect™ Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible), Colorimetric 5 x 96 assays 6007.44 лв CytoSelect™ Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible), Colorimetric е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-135-T CytoSelect™ Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible), Colorimetric, Trial Size 24 assays 809.52 лв CytoSelect™ Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible), Colorimetric, Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-140 CytoSelect™ Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible), Fluorometric 96 assays 1562.69 лв CytoSelect™ Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible), Fluorometric е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-140-5 CytoSelect™ Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible), Fluorometric 5 x 96 assays 6219.60 лв CytoSelect™ Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible), Fluorometric е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-140-T CytoSelect™ 96-Well Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible, Fluorometric), Trial Size 24 assays 841.34 лв CytoSelect™ 96-Well Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible, Fluorometric), Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-145 CytoSelect™ 384-well Cell Transformation Assay, Fluorometric 384 assays 1870.32 лв CytoSelect™ 384-well Cell Transformation Assay, Fluorometric е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-145-5 CytoSelect™ 384-well Cell Transformation Assay, Fluorometric 5 x 384 assays 7163.71 лв CytoSelect™ 384-well Cell Transformation Assay, Fluorometric е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-150 CytoSelect™ 96-well In Vitro Tumor Sensitivity Assay (Soft Agar Colony Formation) 96 assays 1403.57 лв CytoSelect™ 96-well In Vitro Tumor Sensitivity Assay (Soft Agar Colony Formation) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-150-5 CytoSelect™ 96-well In Vitro Tumor Sensitivity Assay (Soft Agar Colony Formation) 5 x 96 assays 5689.20 лв CytoSelect™ 96-well In Vitro Tumor Sensitivity Assay (Soft Agar Colony Formation) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-150-T CytoSelect™ 96-Well In Vitro Tumor Sensitivity Assay (Soft Agar Colony Formation), Trial Size 24 assays 756.48 лв CytoSelect™ 96-Well In Vitro Tumor Sensitivity Assay (Soft Agar Colony Formation), Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-155 CytoSelect™ Clonogenic Tumor Cell Isolation Kit (5 preps) 5 preps 1456.61 лв CytoSelect™ Clonogenic Tumor Cell Isolation Kit (5 preps) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-155-5 CytoSelect™ Clonogenic Tumor Cell Isolation Kit (5 x 5 preps) 25 preps 5795.28 лв CytoSelect™ Clonogenic Tumor Cell Isolation Kit (5 x 5 preps) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-160 CytoSelect™ 24-Well Cell Co-Culture System 24 assays 830.74 лв CytoSelect™ 24-Well Cell Co-Culture System е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-160-5 CytoSelect™ 24-Well Cell Co-Culture System 5 x 24 assays 3196.32 лв CytoSelect™ 24-Well Cell Co-Culture System е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-200 Endothelial Tube Formation Assay (In Vitro Angiogenesis Assay) 50 assays 1032.29 лв Endothelial Tube Formation Assay (In Vitro Angiogenesis Assay) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -20ºC Комплекти (Kit)
CBA-201 Collagen-based Cell Contraction Assay 24 assays 894.38 лв Collagen-based Cell Contraction Assay е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-210 CytoSelect™ 96-well Leukocyte-endothelium Adhesion Kit 100 assays 1074.72 лв CytoSelect™ 96-well Leukocyte-endothelium Adhesion Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-211 CytoSelect™ 96-well Leukocyte-epithelium Adhesion Kit 100 assays 1053.50 лв CytoSelect™ 96-well Leukocyte-epithelium Adhesion Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-212 CytoSelect™ Leukocyte Transmigration Assay 24 assays 1361.14 лв CytoSelect™ Leukocyte Transmigration Assay е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-215 CytoSelect™ Tumor-endothelium Adhesion Assay 100 assays 1085.33 лв CytoSelect™ Tumor-endothelium Adhesion Assay е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-216 CytoSelect™ Tumor Transendothelial Migration Assay 24 assays 1361.14 лв CytoSelect™ Tumor Transendothelial Migration Assay е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-220 CytoSelect™ 96-well Phagocytosis Assay (Red Blood Cell) 96 assays 1191.41 лв CytoSelect™ 96-well Phagocytosis Assay (Red Blood Cell) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-222 CytoSelect™ 96-Well Phagocytosis Assay (E. coli, Colorimetric Format) 96 assays 1265.66 лв CytoSelect™ 96-Well Phagocytosis Assay (E. coli, Colorimetric Format) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-224 CytoSelect™ 96-well Phagocytosis Assay (Zymosan) 96 assays 1318.70 лв CytoSelect™ 96-well Phagocytosis Assay (Zymosan) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-224-5 CytoSelect™ 96-well Phagocytosis Assay (Zymosan) 5 x 96 assays 5254.27 лв CytoSelect™ 96-well Phagocytosis Assay (Zymosan) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-224-T “CytoSelect™ 96-Well Phagocytosis Assay(Zymosan Substrate), Trial Size 20 assays 724.66 лв “CytoSelect™ 96-Well Phagocytosis Assay(Zymosan Substrate), Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България.” Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-230 Cellular Senescence Detection Kit (SA-β-Gal Staining) 50 assays 958.03 лв Cellular Senescence Detection Kit (SA-β-Gal Staining) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-230-5 Cellular Senescence Detection Kit (SA-β-Gal Staining) 5 x 50 assays 3673.68 лв Cellular Senescence Detection Kit (SA-β-Gal Staining) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-231 96-well Cellular Senescence Assay (SA β-Gal Activity) 120 assays 1170.19 лв 96-well Cellular Senescence Assay (SA β-Gal Activity) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-231-5 96-well Cellular Senescence Assay (SA β-Gal Activity) 5 x 120 assays 4734.48 лв 96-well Cellular Senescence Assay (SA β-Gal Activity) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-231-T 96-Well Cellular Senescence Assay Kit (SA-β-gal Activity, Fluorometric Format), Trial Size 24 assays 650.40 лв 96-Well Cellular Senescence Assay Kit (SA-β-gal Activity, Fluorometric Format), Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-232 Quantitative Cellular Senescence Assay 10 assays 788.30 лв Quantitative Cellular Senescence Assay е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
CBA-232-5 Quantitative Cellular Senescence Assay 5 x 10 assays 2931.12 лв Quantitative Cellular Senescence Assay е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
CBA-240 CytoSelect™ Cell Viability and Cytotoxicity Assay 96 assays 745.87 лв CytoSelect™ Cell Viability and Cytotoxicity Assay е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-241 CytoSelect™ LDH Cytotoxicity Assay Kit 960 assays 767.09 лв CytoSelect™ LDH Cytotoxicity Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-250 “CytoSelect™ Cell Proliferation Assay Reagent(Fluorometric)” 10 mL 767.09 лв “CytoSelect™ Cell Proliferation Assay Reagent(Fluorometric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България.” +4 °C 4ºC Реактиви
CBA-251 CytoSelect™ BrdU Cell Proliferation ELISA Kit 96 assays 979.25 лв CytoSelect™ BrdU Cell Proliferation ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-252 CytoSelect™ MTT Cell Proliferation Assay 960 assays 767.09 лв CytoSelect™ MTT Cell Proliferation Assay е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-253 CytoSelect™ Cell Proliferation Assay Reagent (Colorimetric) 10 mL 767.09 лв CytoSelect™ Cell Proliferation Assay Reagent (Colorimetric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C 4ºC Реактиви
CBA-254 CytoSelect™ Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) ELISA Kit 96 assays 1032.29 лв CytoSelect™ Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-280 HIF-1 Alpha Sandwich ELISA Kit 96 assays 1032.29 лв HIF-1 Alpha Sandwich ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-281 HIF-1 Alpha Cell Based ELISA Kit 96 assays 1127.76 лв HIF-1 Alpha Cell Based ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-282 HIF-1 Alpha DNA Binding Activity Assay Kit 96 assays 1170.19 лв HIF-1 Alpha DNA Binding Activity Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-290 CytoSelect™ 96-Well Adipogenesis Assay Kit, Colorimetric/Fluorometric 400 assays 883.78 лв CytoSelect™ 96-Well Adipogenesis Assay Kit, Colorimetric/Fluorometric е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-300 StemTAG™ Alkaline Phosphatase Staining Kit (Red) 100 assays 873.17 лв StemTAG™ Alkaline Phosphatase Staining Kit (Red) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-301 StemTAG™ Alkaline Phosphatase Activity Assay Kit, Colorimetric 100 assays 767.09 лв StemTAG™ Alkaline Phosphatase Activity Assay Kit, Colorimetric е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-302 StemTAG™ Alkaline Phosphatase Staining and Activity Assay Kit, Colorimetric 2 x 100 assays 1202.02 лв StemTAG™ Alkaline Phosphatase Staining and Activity Assay Kit, Colorimetric е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-303 StemTAG™ PCR Primer Set for Stem Cell Characterization 1 kit 745.87 лв StemTAG™ PCR Primer Set for Stem Cell Characterization е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC (4ºC до 1 седмица) Комплекти (Kit)
CBA-305 Total Protein – Murine Embryonic Stem Cell Line D3 500 ug 661.01 лв Total Protein – Murine Embryonic Stem Cell Line D3 е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Протеини
CBA-306 StemTAG™ Alkaline Phosphatase Staining Kit (Purple) 100 assays 873.17 лв StemTAG™ Alkaline Phosphatase Staining Kit (Purple) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия Store StemTAG™ AP Fluorometric Substrate (100X) protected from light at -20ºC. Store all other components at 4ºC. Комплекти (Kit)
CBA-307 StemTAG Alkaline Phosphatase Activity Assay Kit, Fluorometric 100 assays 851.95 лв StemTAG Alkaline Phosphatase Activity Assay Kit, Fluorometric е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия Store StemTAG™ AP Fluorometric Substrate (100X) protected from light at -20ºC. Store all other components at 4ºC. Комплекти (Kit)
CBA-308 “StemTAG Alkaline PhosphataseStaining and Activity Assay Kit, Fluorometric” 2 x 100 assays 1318.70 лв “StemTAG Alkaline PhosphataseStaining and Activity Assay Kit, Fluorometric е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България.” Без специални температурни условия Store StemTAG™ AP Fluorometric Substrate (100X) protected from light at -20ºC. Store all other components at 4ºC. Комплекти (Kit)
CBA-310 MEF Feeder Cells 1 vial 745.87 лв MEF Feeder Cells е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед Течен азот Клетъчна линия
CBA-311 MEF Feeder Cells (Neomycin-resistant) 1 vial 873.17 лв MEF Feeder Cells (Neomycin-resistant) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед Течен азот Клетъчна линия
CBA-312 MEF Feeder Cells (Puromycin-resistant) 1 vial 873.17 лв MEF Feeder Cells (Puromycin-resistant) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед Течен азот Клетъчна линия
CBA-313 MEF Feeder Cells (Hygromycin-resistant) 1 vial 873.17 лв MEF Feeder Cells (Hygromycin-resistant) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед Течен азот Клетъчна линия
CBA-315 JK1 Feeder Cells 1 vial 1435.39 лв JK1 Feeder Cells е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед Течен азот Клетъчна линия
CBA-316 SNL Feeder Cells 1 vial 1435.39 лв SNL Feeder Cells е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед Течен азот Клетъчна линия
CBA-320 CytoSelect™ 96-Well Hematopoietic Colony Forming Cell Assay (96 assays) 96 assays 989.86 лв CytoSelect™ 96-Well Hematopoietic Colony Forming Cell Assay (96 assays) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-320-5 CytoSelect™ 96-Well Hematopoietic Colony Forming Cell Assay (5 x 96 assays) 5 x 96 assays 3790.37 лв CytoSelect™ 96-Well Hematopoietic Colony Forming Cell Assay (5 x 96 assays) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-325 StemTAG™ Stem Cell Colony Formation Assay (Cell Recovery Compatible) 96 assays 1562.69 лв StemTAG™ Stem Cell Colony Formation Assay (Cell Recovery Compatible) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-325-5 StemTAG™ Stem Cell Colony Formation Assay (Cell Recovery Compatible) 5 x 96 assays 6007.44 лв StemTAG™ Stem Cell Colony Formation Assay (Cell Recovery Compatible) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-401 pCMV-GFP-LC3 Expression Vector 100 uL 1923.36 лв pCMV-GFP-LC3 Expression Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
CBA-5020 CytoSelect™ 24-Well Cell Contraction Assay Kit (Floating Matrix Model) 24 assays 1042.90 лв CytoSelect™ 24-Well Cell Contraction Assay Kit (Floating Matrix Model) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-5021 CytoSelect™ 48-Well Cell Contraction Assay Kit 48 assays 1170.19 лв CytoSelect™ 48-Well Cell Contraction Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-5037 Radius™ 48-Well Cell Migration Assay 48 assays 947.42 лв Radius™ 48-Well Cell Migration Assay е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
CBA-5037-5 Radius™ 48-Well Cell Migration Assay 5 x 48 assays 3631.25 лв Radius™ 48-Well Cell Migration Assay е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
LTV-100 293LTV Cell Line 1 vial 958.03 лв 293LTV Cell Line е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед За постигането на най-добри резултати, желателно е прорастването и култивирането на клетките да започне веднага. В случай, че това е невъзможно, замръзете клетките на -80 ºC до първото култивиране. Клетъчна линия
LTV-200 ViraDuctin™ Lentivirus Transduction Kit (40 Transductions) 40 transductions 650.40 лв ViraDuctin™ Lentivirus Transduction Kit (40 Transductions) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
LTV-201 ViraDuctin™ Lentivirus Transduction Kit (200 Transductions) 200 transductions 1371.74 лв ViraDuctin™ Lentivirus Transduction Kit (200 Transductions) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
LTV-300 GFP Lentivirus Control 1 vial 1064.11 лв GFP Lentivirus Control е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
LTV-301 RFP Lentivirus Control 1 vial 1064.11 лв RFP Lentivirus Control е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Вируси
LTV-400 pLenti-GFP Lentiviral Control Vector 100 uL 1159.58 лв pLenti-GFP Lentiviral Control Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
LTV-401 pSMPUW-GFP-Puro Lentiviral Control Vector 10 ug 1159.58 лв pSMPUW-GFP-Puro Lentiviral Control Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
LTV-402 pSMPUW-MNDnLacZ Lentiviral Control Vector 10 ug 1159.58 лв pSMPUW-MNDnLacZ Lentiviral Control Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
LTV-403 pLenti-RFP-Puro Lentiviral Control Vector 100 uL 1159.58 лв pLenti-RFP-Puro Lentiviral Control Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
LTV-700 pLentG-KOSM Lentiviral Vector 100 uL 3408.48 лв pLentG-KOSM Lentiviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
LTV-801 pSMPUW-GFP-LC3 Lentiviral Expression Vector 10 ug 2230.99 лв pSMPUW-GFP-LC3 Lentiviral Expression Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
MET-5001 Lactose Assay Kit 100 assays 809.52 лв Lactose Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C 4ºC Комплекти (Kit)
MET-5005 Total Bile Acid Assay Kit (Fluorometric) 100 assays 873.17 лв Total Bile Acid Assay Kit (Fluorometric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед 4ºC Комплекти (Kit)
MET-5007 Cholic Acid ELISA Kit 96 assays 1233.84 лв Cholic Acid ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C 4ºC Комплекти (Kit)
MET-5008 Chenodeoxycholic Acid ELISA Kit 96 assays 1233.84 лв Chenodeoxycholic Acid ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C 4ºC Комплекти (Kit)
MET-5009 Polar/Neutral Lipid Separation Kit (Chloroform Free) 50 preps 671.62 лв Polar/Neutral Lipid Separation Kit (Chloroform Free) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
MET-5009-C Lipid Extraction & Polar/Neutral Lipid Separation Combo Kit (Chloroform Free) 50 preps 1202.02 лв Lipid Extraction & Polar/Neutral Lipid Separation Combo Kit (Chloroform Free) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
MET-5010 Bilirubin Assay Kit 200 assays 883.78 лв Bilirubin Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
MET-5011 Lipid Droplet Isolation Kit 50 preps 767.09 лв Lipid Droplet Isolation Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
MET-5012 Lactate Assay Kit (Colorimetric) 100 assays 830.74 лв Lactate Assay Kit (Colorimetric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
MET-5013 Lactate Assay Kit (Fluorometric) 100 assays 830.74 лв Lactate Assay Kit (Fluorometric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
MET-5014 NAD+/NADH Assay Kit 100 assays 1053.50 лв NAD+/NADH Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
MET-5015 Total Sialic Acid Assay Kit 100 assays 883.78 лв Total Sialic Acid Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
MET-5016 Soluble Collagen Assay Kit 96 assays 989.86 лв Soluble Collagen Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
MET-5017 BCG Albumin Assay Kit 250 assays 767.09 лв BCG Albumin Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
MET-5018 NADP+/NADPH Assay Kit 100 assays 1053.50 лв NADP+/NADPH Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
MET-5019 Total Phosphatidic Acid Assay Kit (Fluorometric) 100 assays 926.21 лв Total Phosphatidic Acid Assay Kit (Fluorometric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Комплекти (Kit)
MET-5022 Glycogen Assay Kit (Colorimetric) 100 assays 883.78 лв Glycogen Assay Kit (Colorimetric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
MET-5023 Glycogen Assay Kit (Fluorometric) 100 assays 883.78 лв Glycogen Assay Kit (Fluorometric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
MET-5024 Phosphatidylglycerol/Cardiolipin Assay Kit 100 assays 926.21 лв Phosphatidylglycerol/Cardiolipin Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Комплекти (Kit)
MET-5025 Starch Assay Kit (Colorimetric) 100 assays 883.78 лв Starch Assay Kit (Colorimetric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
MET-5026 Starch Assay Kit (Fluorometric) 100 assays 883.78 лв Starch Assay Kit (Fluorometric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
MET-5027 Homocitrulline/Citrulline Assay Kit 100 assays 936.82 лв Homocitrulline/Citrulline Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
MET-5028 DAG (Diacylglycerol) Assay Kit 100 assays 936.82 лв DAG (Diacylglycerol) Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC. Комплекти (Kit)
MET-5029 Pyruvate Assay Kit 100 assays 883.78 лв Pyruvate Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
MET-5030 NAD+/NADH Assay Kit (Fluorometric) 100 assays 1053.50 лв NAD+/NADH Assay Kit (Fluorometric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
MET-5031 NADP+/NADPH Assay Kit (Fluorometric) 100 assays 1053.50 лв NADP+/NADPH Assay Kit (Fluorometric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
MET-5032 Human Carbamylated LDL ELISA Kit (CBL-LDL Quantitation) 96 assays 1382.35 лв Human Carbamylated LDL ELISA Kit (CBL-LDL Quantitation) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
MET-5035 Recombinant Diacylglycerol Kinase (E. coli) 100 mg 533.71 лв Recombinant Diacylglycerol Kinase (E. coli) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Комплекти (Kit)
MET-5035-5 Recombinant Diacylglycerol Kinase (E. coli) 5 x 100 mg 1711.20 лв Recombinant Diacylglycerol Kinase (E. coli) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Комплекти (Kit)
MET-5036 DAG Kinase Activity Assay Kit 50 assays 830.74 лв DAG Kinase Activity Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Комплекти (Kit)
MET-5042 Choline Assay Kit (Fluorometric) 96 assays 947.42 лв Choline Assay Kit (Fluorometric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
MET-5043 Choline Assay Kit (Colorimetric) 96 assays 873.17 лв Choline Assay Kit (Colorimetric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
MET-5051 Human Thyroid-Stimulating Hormone (TSH) ELISA Kit 96 assays 1074.72 лв Human Thyroid-Stimulating Hormone (TSH) ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
MET-5051-5 Human Thyroid-Stimulating Hormone (TSH) ELISA Kit 5 x 96 assays 4204.08 лв Human Thyroid-Stimulating Hormone (TSH) ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
MET-5052 Human Adiponectin ELISA Kit 96 assays 1074.72 лв Human Adiponectin ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
MET-5052-5 Human Adiponectin ELISA Kit 5 x 96 assays 4204.08 лв Human Adiponectin ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
MET-5053 Total Thiol Assay Kit (Colorimetric) 192 assays 767.09 лв Total Thiol Assay Kit (Colorimetric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
MET-5054 L-Amino Acid Assay Kit (Colorimetric) 100 assays 767.09 лв L-Amino Acid Assay Kit (Colorimetric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
MET-5055 L-Amino Acid Assay Kit (Fluorometric) 100 assays 767.09 лв L-Amino Acid Assay Kit (Fluorometric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
MET-5056 Branched Chain Amino Acid Assay Kit 192 assays 830.74 лв Branched Chain Amino Acid Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
MET-5057 Human Leptin ELISA Kit 96 assays 1074.72 лв Human Leptin ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
MET-5057-5 Human Leptin ELISA Kit 5 x 96 assays 4204.08 лв Human Leptin ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
MET-5062 Human Calcitonin ELISA Kit 96 assays 1074.72 лв Human Calcitonin ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
MET-5062-5 Human Calcitonin ELISA Kit 5 x 96 assays 4204.08 лв Human Calcitonin ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
MET-5063 Human Insulin ELISA Kit 96 assays 1074.72 лв Human Insulin ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
MET-5063-5 Human Insulin ELISA Kit 5 x 96 assays 4204.08 лв Human Insulin ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
MET-5068 Folic Acid ELISA Kit 96 assays 1074.72 лв Folic Acid ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
MET-5068-5 Folic Acid ELISA Kit 5 x 96 assays 4204.08 лв Folic Acid ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
MET-5070 Glycine Assay Kit 100 assays 830.74 лв Glycine Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
MET-5071 Taurine Assay Kit 200 assays 936.82 лв Taurine Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
MET-5072 Sarcosine Assay Kit 100 assays 830.74 лв Sarcosine Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
MET-5073 Tyrosine Assay Kit 100 assays 830.74 лв Tyrosine Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
MET-5074 Human Apolipoprotrein D (ApoD) ELISA Kit 96 assays 1318.70 лв Human Apolipoprotrein D (ApoD) ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
MET-5075 Glycerol-3-Phosphate (G3P) Assay Kit (Colorimetric) 100 assays 873.17 лв Glycerol-3-Phosphate (G3P) Assay Kit (Colorimetric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Комплекти (Kit)
MET-5076 Glycerol-3-Phosphate (G3P) Assay Kit (Fluorometric) 100 assays 947.42 лв Glycerol-3-Phosphate (G3P) Assay Kit (Fluorometric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Комплекти (Kit)
PRB-5002 Pure-IP™ Western Blot Detection Kit 20 blots 745.87 лв Pure-IP™ Western Blot Detection Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
PRB-5033 Human Alpha 2 Macroglobulin ELISA Kit 96 assays 1074.72 лв Human Alpha 2 Macroglobulin ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
PRB-5034 Human Alpha 1 Antitrypsin ELISA Kit 96 assays 1074.72 лв Human Alpha 1 Antitrypsin ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
PRB-5038 Human Beta 2 Microglobulin ELISA Kit 96 assays 1074.72 лв Human Beta 2 Microglobulin ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
PRB-5039 Human Haptoglobin ELISA Kit 96 assays 1074.72 лв Human Haptoglobin ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
PRB-5041 Human Ceruloplasmin ELISA Kit 96 assays 1074.72 лв Human Ceruloplasmin ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
PRB-5044 Human Alpha 1 Acid Glycoprotein ELISA Kit 96 assays 1074.72 лв Human Alpha 1 Acid Glycoprotein ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
PRB-5047 Human CK-MB ELISA Kit (Creatine Kinase-MB) 96 assays 1074.72 лв Human CK-MB ELISA Kit (Creatine Kinase-MB) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
PRB-5047-5 Human CK-MB ELISA Kit (Creatine Kinase-MB) 5 x 96 assays 4204.08 лв Human CK-MB ELISA Kit (Creatine Kinase-MB) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
PRB-5048 Human D-dimer ELISA Kit 96 assays 1074.72 лв Human D-dimer ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
PRB-5048-5 Human D-dimer ELISA Kit 5 x 96 assays 4204.08 лв Human D-dimer ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
PRB-5049-C Human PSA ELISA Combo Kit (Free + Total) 96 assays 1552.08 лв Human PSA ELISA Combo Kit (Free + Total) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C 4ºC Комплекти (Kit)
PRB-5049-C-5 Human PSA ELISA Combo Kit (Free + Total) 5 x 96 assays 6262.03 лв Human PSA ELISA Combo Kit (Free + Total) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C 4ºC Комплекти (Kit)
PRB-5049-FREE Human Free PSA (f-PSA) ELISA Kit 96 assays 1074.72 лв Human Free PSA (f-PSA) ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C 4ºC Комплекти (Kit)
PRB-5049-FREE-5 Human Free PSA (f-PSA) ELISA Kit 5 x 96 assays 4204.08 лв Human Free PSA (f-PSA) ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C 4ºC Комплекти (Kit)
PRB-5049-TOTAL Human Total PSA (t-PSA) ELISA Kit 96 assays 1074.72 лв Human Total PSA (t-PSA) ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C 4ºC Комплекти (Kit)
PRB-5049-TOTAL-5 Human Total PSA (t-PSA) ELISA Kit 5 x 96 assays 4204.08 лв Human Total PSA (t-PSA) ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C 4ºC Комплекти (Kit)
PRB-5050 Human Cardiac Troponin I (cTnI) ELISA Kit 96 assays 1074.72 лв Human Cardiac Troponin I (cTnI) ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
PRB-5050-5 Human Cardiac Troponin I (cTnI) ELISA Kit 5 x 96 assays 4204.08 лв Human Cardiac Troponin I (cTnI) ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
PRB-5058 Human Alpha-Fetoprotein (AFP) ELISA Kit 96 assays 1074.72 лв Human Alpha-Fetoprotein (AFP) ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C 4ºC Комплекти (Kit)
PRB-5058-5 Human Alpha-Fetoprotein (AFP) ELISA Kit 5 x 96 assays 4204.08 лв Human Alpha-Fetoprotein (AFP) ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C 4ºC Комплекти (Kit)
PRB-5059 Human Carcinoembryonic Antigen (CEA) ELISA Kit 96 assays 1074.72 лв Human Carcinoembryonic Antigen (CEA) ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
PRB-5059-5 Human Carcinoembryonic Antigen (CEA) ELISA Kit 5 x 96 assays 4204.08 лв Human Carcinoembryonic Antigen (CEA) ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
PRB-5060 Human Epididymis Protein 4 (HE4) ELISA Kit 96 assays 1074.72 лв Human Epididymis Protein 4 (HE4) ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
PRB-5060-5 Human Epididymis Protein 4 (HE4) ELISA Kit 5 x 96 assays 4204.08 лв Human Epididymis Protein 4 (HE4) ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
PRB-5061 Human Cancer Antigen 125 (CA 125) ELISA Kit 96 assays 1074.72 лв Human Cancer Antigen 125 (CA 125) ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
PRB-5061-5 Human Cancer Antigen 125 (CA 125) ELISA Kit 5 x 96 assays 4204.08 лв Human Cancer Antigen 125 (CA 125) ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
PRB-5066 Human Rheumatoid Factor IgM ELISA Kit 96 assays 1074.72 лв Human Rheumatoid Factor IgM ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
PRB-5066-5 Human Rheumatoid Factor IgM ELISA Kit 5 x 96 assays 4204.08 лв Human Rheumatoid Factor IgM ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
PRB-5069 Human Cancer Antigen 15-3 (CA 15-3) ELISA Kit 96 assays 1074.72 лв Human Cancer Antigen 15-3 (CA 15-3) ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
PRB-5069-5 Human Cancer Antigen 15-3 (CA 15-3) ELISA Kit 5 x 96 assays 4204.08 лв Human Cancer Antigen 15-3 (CA 15-3) ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
PRB-5079 Cas9 (CRISPR Associated Protein 9) ELISA Kit 96 assays 1074.72 лв Cas9 (CRISPR Associated Protein 9) ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC. Комплекти (Kit)
RTV-001-HYGRO pBABE-Hygro Retroviral Vector 10 ug 1064.11 лв pBABE-Hygro Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-001-NEO pWZL-Neo Retroviral Vector 10 ug 1064.11 лв pWZL-Neo Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-001-PURO pBABE-Puro Retroviral Vector 10 ug 1064.11 лв pBABE-Puro Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-002 pBABE-GFP Retroviral Vector 10 ug 1339.92 лв pBABE-GFP Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-003 pBABE-Neo Retroviral Vector 100 uL 1064.11 лв pBABE-Neo Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-004 pBABE-Zeo Retroviral Vector 100 uL 1064.11 лв pBABE-Zeo Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-005 pBABE-Neo-hTERT Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABE-Neo-hTERT Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-006 pBABE-Puro-hTERT Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABE-Puro-hTERT Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-007 pBABE-Hygro-hTERT Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABE-Hygro-hTERT Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-010 pMXs Retroviral Vector 10 ug 1170.19 лв pMXs Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-011 pMXs-Neo Retroviral Vector 10 ug 1170.19 лв pMXs-Neo Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-012 pMXs-Puro Retroviral Vector 10 ug 1170.19 лв pMXs-Puro Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-013 pMXs-IRES-GFP Retroviral Vector 10 ug 1170.19 лв pMXs-IRES-GFP Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-014 pMXs-IRES-Puro Retroviral Vector 10 ug 1170.19 лв pMXs-IRES-Puro Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-015 pMXs-IRES-Neo Retroviral Vector 10 ug 1170.19 лв pMXs-IRES-Neo Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-016 pMXs-IRES-Bsd Retroviral Vector 10 ug 1170.19 лв pMXs-IRES-Bsd Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-017 pMXs-miRNA-GFP/Puro Retroviral Expression Vector 10 ug 1170.19 лв pMXs-miRNA-GFP/Puro Retroviral Expression Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-020 pMYs Retroviral Vector 10 ug 1170.19 лв pMYs Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-021 pMYs-IRES-GFP Retroviral Vector 10 ug 1170.19 лв pMYs-IRES-GFP Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-022 pMYs-IRES-Puro Retroviral Vector 10 ug 1170.19 лв pMYs-IRES-Puro Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-023 pMYs-IRES-Neo Retroviral Vector 10 ug 1170.19 лв pMYs-IRES-Neo Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-024 pMYs-Puro Retroviral Vector 10 ug 1170.19 лв pMYs-Puro Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-030 pMZs Retroviral Vector 10 ug 1170.19 лв pMZs Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-040 pMCs-IRES-GFP Retroviral Vector 10 ug 1170.19 лв pMCs-IRES-GFP Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-041 pMCs-Puro Retroviral Vector 10 ug 1170.19 лв pMCs-Puro Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-050 pMX-GFP Retroviral Vector 10 ug 1339.92 лв pMX-GFP Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-051 pMCs-GFP Retroviral Vector 10 ug 1339.92 лв pMCs-GFP Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-052 pMYs-GFP Retroviral Vector 10 ug 1339.92 лв pMYs-GFP Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-053 pMXs-GFP/Puro Retroviral Vector 10 ug 1339.92 лв pMXs-GFP/Puro Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-060 pMXs-EF1-Puro Retroviral Vector 10 ug 1170.19 лв pMXs-EF1-Puro Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-061 pMXs-EF1-GFP Retroviral Vector 10 ug 1170.19 лв pMXs-EF1-GFP Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-062 pMXs-EF1-Bsd Retroviral Vector 10 ug 1170.19 лв pMXs-EF1-Bsd Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-063 pMXs-EF1α Retroviral Vector 10 ug 1170.19 лв pMXs-EF1α Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-064 pMXs-CAG Retroviral Vector 10 ug 1170.19 лв pMXs-CAG Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-065 pMXs-CMV Retroviral Vector 10 ug 1170.19 лв pMXs-CMV Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-066 pMXs-SRα Retroviral Vector 10 ug 1170.19 лв pMXs-SRα Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-101 pBABEpuro-Ras V12 Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEpuro-Ras V12 Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-102 pBABEpuro-Ras V12S35 Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEpuro-Ras V12S35 Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-103 pBABEpuro-Ras V12G37 Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEpuro-Ras V12G37 Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-104 pBABEpuro-Ras V12C40 Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEpuro-Ras V12C40 Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-105 pBABEhygro-p38α (Dominant Negative) Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEhygro-p38α (Dominant Negative) Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-106 pBABEhygro-p38β (Dominant Negative) Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEhygro-p38β (Dominant Negative) Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-107 pBABEhygro-p38γ (Dominant Negative) Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEhygro-p38γ (Dominant Negative) Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-109 pBABEhygro-ERK2 (Dominant Negative) Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEhygro-ERK2 (Dominant Negative) Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-110 pBABEpuro-JNK1 (Dominant Negative) Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEpuro-JNK1 (Dominant Negative) Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-111 pBABEhygro-MEK1 (Dominant Negative) Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEhygro-MEK1 (Dominant Negative) Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-112 pBABEhygro-MEK1 (Constitutively Active) Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEhygro-MEK1 (Constitutively Active) Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-113 pWZLneo-Raf1-CAAX (Constitutively Active) Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pWZLneo-Raf1-CAAX (Constitutively Active) Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-114 pBABEpuro-MKK3 (Constitutively Active) Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEpuro-MKK3 (Constitutively Active) Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-115 pBABEhygro-MKK3 (Dominant Negative) Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEhygro-MKK3 (Dominant Negative) Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-116 pBABEpuro-MKK6 (Constitutively Active) Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEpuro-MKK6 (Constitutively Active) Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-117 pBABEhygro-MKK6 (Dominant Negative) Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEhygro-MKK6 (Dominant Negative) Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-118 pBABEpuro-MAPKAPK2 (Constitutively Active) Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEpuro-MAPKAPK2 (Constitutively Active) Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-119 pBABEpuro-MAPKAPK2 (Dominant Negative) Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEpuro-MAPKAPK2 (Dominant Negative) Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-120 pBABEpuro-MAPKAPK3 (Constitutively Active) Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEpuro-MAPKAPK3 (Constitutively Active) Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-121 pBABEpuro-MAPKAPK3 (Dominant Negative) Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEpuro-MAPKAPK3 (Dominant Negative) Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-122 pBABEpuro-PRAK (Constitutively Active) Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEpuro-PRAK (Constitutively Active) Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-123 pBABEpuro-PRAK (Dominant Negative) Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEpuro-PRAK (Dominant Negative) Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-124 pWZLneo-PI3K p110α-CAAX (Constitutively Active) Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pWZLneo-PI3K p110α-CAAX (Constitutively Active) Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-125 pWZLneo-myr-AKT (Constitutively Active) Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pWZLneo-myr-AKT (Constitutively Active) Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-128 pBABEhygro-p38δ Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEhygro-p38δ Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-201 pBABEpuro-myr-Rac1 Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEpuro-myr-Rac1 Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-202 pBABEhygro-Rac1 V12 Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEhygro-Rac1 V12 Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-203 pBABEhygro-Cdc42 L61 Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEhygro-Cdc42 L61 Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-204 pBABEhygro-RhoA L63 Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEhygro-RhoA L63 Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-205 pBABEhygro-Rac3 V12 Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEhygro-Rac3 V12 Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-206 pBABEpuro-myr-Rac1 G12V Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEpuro-myr-Rac1 G12V Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-220 pBABEpuro-K-Ras Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEpuro-K-Ras Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-221 pWZLhygro-K-Ras Q61 Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pWZLhygro-K-Ras Q61 Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-222 pBABEpuro-N-Ras K61 Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEpuro-N-Ras K61 Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-301 pBABEpuro-HUD Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEpuro-HUD Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-302 pBABEpuro-HUB Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEpuro-HUB Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-303 pBABEpuro-HUC Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEpuro-HUC Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-304 pBABEpuro-HUR Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEpuro-HUR Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-305 pBABEpuro-AUF1 Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEpuro-AUF1 Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-306 pBABEpuro-TTP Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEpuro-TTP Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-307 pBABEpuro-PABP Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEpuro-PABP Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-308 pBABEpuro-TIAR Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEpuro-TIAR Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-309 pBABEpuro-TIA1 Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEpuro-TIA1 Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-310 pBABEpuro-hnRNAPA0 Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEpuro-hnRNAPA0 Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-330 pMX-STAT5A Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pMX-STAT5A Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-331 pMX-STAT5A(1*6) Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pMX-STAT5A(1*6) Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-332 pMX-STAT5A-IRES-GFP Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pMX-STAT5A-IRES-GFP Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-333 pMX-STAT5A(1*6)-IRES-GFP Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pMX-STAT5A(1*6)-IRES-GFP Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-334 pMX-STAT5B Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pMX-STAT5B Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-335 pMX-STAT5B(1*6) Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pMX-STAT5B(1*6) Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-340 pBABEpuro-hnRNPA-alpha Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEpuro-hnRNPA-alpha Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-401 pBABEpuro-p53 Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEpuro-p53 Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-402 pBABEpuro-c-Abl Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEpuro-c-Abl Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-403 pBABEpuro-c-Abl-TM Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEpuro-c-Abl-TM Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-404 pBABEpuro-c-Abl (1-565) Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEpuro-c-Abl (1-565) Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-405 pBABEpuro-c-Abl (1-958) Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEpuro-c-Abl (1-958) Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-501 pBABEpuro-uPA Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEpuro-uPA Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-502 pBABEhygro-uPAR Retroviral Vector 100 uL 1339.92 лв pBABEhygro-uPAR Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-700 pRetroG-hOKSM Retroviral Vector 100 uL 3408.48 лв pRetroG-hOKSM Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RTV-701 pMXs-hOct3/4 Retroviral Vector 10 ug 1339.92 лв pMXs-hOct3/4 Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-701-C Human Stem Cell Factor Retroviral Vector Set (4 Genes) 4 x 10 ug 3854.02 лв Human Stem Cell Factor Retroviral Vector Set (4 Genes) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-702 pMXs-hSox2 Retroviral Vector 10 ug 1339.92 лв pMXs-hSox2 Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-703 pMXs-hc-Myc Retroviral Vector 10 ug 1339.92 лв pMXs-hc-Myc Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-704 pMXs-hKlf4 Retroviral Vector 10 ug 1339.92 лв pMXs-hKlf4 Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-705 pMXs-mOct3/4 Retroviral Vector 10 ug 1339.92 лв pMXs-mOct3/4 Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-705-C Mouse Stem Cell Factor Retroviral Vector Set (4 Genes) 4 x 10 ug 3854.02 лв Mouse Stem Cell Factor Retroviral Vector Set (4 Genes) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-706 pMXs-mSox2 Retroviral Vector 10 ug 1339.92 лв pMXs-mSox2 Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-707 pMXs-mc-Myc Retroviral Vector 10 ug 1339.92 лв pMXs-mc-Myc Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-708 pMXs-mKlf4 Retroviral Vector 10 ug 1339.92 лв pMXs-mKlf4 Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-709 pMXs-hNANOG Retroviral Vector 10 ug 1339.92 лв pMXs-hNANOG Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-709-C Human Stem Cell Factor Retroviral Vector Set (6 Genes) 6 x 10 ug 5180.02 лв Human Stem Cell Factor Retroviral Vector Set (6 Genes) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-710 pMXs-hLin-28 Retroviral Vector 10 ug 1339.92 лв pMXs-hLin-28 Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-711 pMXs-mNANOG Retroviral Vector 10 ug 1339.92 лв pMXs-mNANOG Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-711-C Mouse Stem Cell Factor Retroviral Vector Set (6 Genes) 6 x 10 ug 5180.02 лв Mouse Stem Cell Factor Retroviral Vector Set (6 Genes) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-712 pMXs-mLin-28 Retroviral Vector 10 ug 1339.92 лв pMXs-mLin-28 Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RTV-801 pMXs-GFP-LC3 Retroviral Vector 10 ug 2167.34 лв pMXs-GFP-LC3 Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RV-100 293RTV Cell Line 1 vial 958.03 лв 293RTV Cell Line е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед За постигането на най-добри резултати, желателно е прорастването и култивирането на клетките да започне веднага. В случай, че това е невъзможно, замръзете клетките на -80 ºC до първото култивиране. Клетъчна линия
RV-101 Platinum-E Retroviral Packaging Cell Line, Ecotropic 1 vial 1711.20 лв Platinum-E Retroviral Packaging Cell Line, Ecotropic е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед За постигането на най-добри резултати, желателно е прорастването и култивирането на клетките да започне веднага. В случай, че това е невъзможно, замръзете клетките на -80 ºC до първото култивиране. Клетъчна линия
RV-102 Platinum-A Retroviral Packaging Cell Line, Amphotropic 1 vial 1711.20 лв Platinum-A Retroviral Packaging Cell Line, Amphotropic е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед За постигането на най-добри резултати, желателно е прорастването и култивирането на клетките да започне веднага. В случай, че това е невъзможно, замръзете клетките на -80 ºC до първото култивиране. Клетъчна линия
RV-103 Platinum-GP Retroviral Packaging Cell Line, Pantropic 1 vial 1711.20 лв Platinum-GP Retroviral Packaging Cell Line, Pantropic е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед За постигането на най-добри резултати, желателно е прорастването и култивирането на клетките да започне веднага. В случай, че това е невъзможно, замръзете клетките на -80 ºC до първото култивиране. Клетъчна линия
RV-110 pCMV-VSV-G Retroviral Vector 10 ug 1339.92 лв pCMV-VSV-G Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RV-111 pCMV-Gag-Pol Retroviral Vector 10 ug 1339.92 лв pCMV-Gag-Pol Retroviral Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
RV-112 pCMV-Eco Envelope Vector 100 uL 1339.92 лв pCMV-Eco Envelope Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RV-113 pCMV-Ampho Envelope Vector 100 uL 1339.92 лв pCMV-Ampho Envelope Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RV-114 pCMV-10A1 Envelope Vector 100 uL 1339.92 лв pCMV-10A1 Envelope Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
RV-200 ViraDuctin™ Retrovirus Transduction Kit (40 Transductions) 40 transductions 682.22 лв ViraDuctin™ Retrovirus Transduction Kit (40 Transductions) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
RV-201 ViraDuctin™ Retrovirus Transduction Kit (200 Transductions) 200 transductions 1424.78 лв ViraDuctin™ Retrovirus Transduction Kit (200 Transductions) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
STA-003 Goat Anti-Nitrotyrosine Polyclonal Antibody 100 ug 947.42 лв Goat Anti-Nitrotyrosine Polyclonal Antibody е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Антитела
STA-004 Rabbit Anti-Nitrotyrosine Polyclonal Antibody 100 ug 947.42 лв Rabbit Anti-Nitrotyrosine Polyclonal Antibody е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Антитела
STA-011 Mouse Anti-Methylglyoxal Monoclonal Antibody 100 ug 947.42 лв Mouse Anti-Methylglyoxal Monoclonal Antibody е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Антитела
STA-013 Goat Anti-N-epsilon-CML Polyclonal Antibody 100 ug 947.42 лв Goat Anti-N-epsilon-CML Polyclonal Antibody е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Антитела
STA-014 Rabbit Anti-N-epsilon-CML Polyclonal Antibody 100 ug 947.42 лв Rabbit Anti-N-epsilon-CML Polyclonal Antibody е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Антитела
STA-031 Goat Anti-Malondialdehyde (MDA) Polyclonal Antibody 100 ug 947.42 лв Goat Anti-Malondialdehyde (MDA) Polyclonal Antibody е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Антитела
STA-032 Rabbit Anti-Malondialdehyde (MDA) Polyclonal Antibody 100 ug 947.42 лв Rabbit Anti-Malondialdehyde (MDA) Polyclonal Antibody е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Антитела
STA-034 Goat Anti-4-Hydroxynonenal (HNE) Polyclonal Antibody 100 ug 1212.62 лв Goat Anti-4-Hydroxynonenal (HNE) Polyclonal Antibody е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Антитела
STA-035 Rabbit Anti-4-Hydroxynonenal (HNE) Polyclonal Antibody 100 ug 1212.62 лв Rabbit Anti-4-Hydroxynonenal (HNE) Polyclonal Antibody е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Антитела
STA-077 Goat Anti-Carbamyl-Lysine (CBL) Polyclonal Antibody 50 ug 767.09 лв Goat Anti-Carbamyl-Lysine (CBL) Polyclonal Antibody е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Антитела
STA-078 Rabbit Anti-Carbamyl-Lysine (CBL) Polyclonal Antibody 50 ug 767.09 лв Rabbit Anti-Carbamyl-Lysine (CBL) Polyclonal Antibody е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Антитела
STA-130 Goat Anti-Human Albumin Polyclonal Antibody 100 ug 915.60 лв Goat Anti-Human Albumin Polyclonal Antibody е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Антитела
STA-131 Sheep Anti-Human Apolipoprotein (a) Polyclonal Antibody 100 ug 915.60 лв Sheep Anti-Human Apolipoprotein (a) Polyclonal Antibody е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Антитела
STA-132 Goat Anti-Human Apolipoprotein AI Polyclonal Antibody 100 ug 915.60 лв Goat Anti-Human Apolipoprotein AI Polyclonal Antibody е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Антитела
STA-133 Rabbit Anti-Human Apolipoprotein AII Polyclonal Antibody 100 ug 915.60 лв Rabbit Anti-Human Apolipoprotein AII Polyclonal Antibody е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Антитела
STA-134 Goat Anti-Human Apolipoprotein B-100/48 Polyclonal Antibody 100 ug 915.60 лв Goat Anti-Human Apolipoprotein B-100/48 Polyclonal Antibody е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Антитела
STA-135 Rabbit Anti-Human Apolipoprotein CI Polyclonal Antibody 100 ug 915.60 лв Rabbit Anti-Human Apolipoprotein CI Polyclonal Antibody е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Антитела
STA-136 Rabbit Anti-Human Apolipoprotein CII Polyclonal Antibody 100 ug 915.60 лв Rabbit Anti-Human Apolipoprotein CII Polyclonal Antibody е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Антитела
STA-137 Rabbit Anti-Human Apolipoprotein CIII Polyclonal Antibody 100 ug 915.60 лв Rabbit Anti-Human Apolipoprotein CIII Polyclonal Antibody е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Антитела
STA-138 Goat Anti-Human Apolipoprotein E Polyclonal Antibody 100 ug 915.60 лв Goat Anti-Human Apolipoprotein E Polyclonal Antibody е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Антитела
STA-139 Goat Anti-Human Plasminogen Polyclonal Antibody 100 ug 915.60 лв Goat Anti-Human Plasminogen Polyclonal Antibody е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Антитела
STA-140 Rabbit Anti-Human C-Reactive Protein Polyclonal Antibody 100 ug 915.60 лв Rabbit Anti-Human C-Reactive Protein Polyclonal Antibody е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Антитела
STA-201 Recombinant EGFP 100 ug 745.87 лв Recombinant EGFP е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Протеини
STA-201-5 Recombinant EGFP 5 x 100 ug 2591.66 лв Recombinant EGFP е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Протеини
STA-202 Recombinant RFP 100 ug 745.87 лв Recombinant RFP е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Протеини
STA-202-5 Recombinant RFP 5 x 100 ug 2591.66 лв Recombinant RFP е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Протеини
STA-210 Malondialdehyde (MDA) Modified Human Albumin 100 ug 788.30 лв Malondialdehyde (MDA) Modified Human Albumin е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Протеини
STA-211 Malondialdehyde (MDA) Modified Human Apolipoprotein B-100 100 ug 1148.98 лв Malondialdehyde (MDA) Modified Human Apolipoprotein B-100 е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Протеини
STA-212 Malondialdehyde (MDA) Modified Low Density Lipoprotein (LDL) 100 ug 830.74 лв Malondialdehyde (MDA) Modified Low Density Lipoprotein (LDL) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Протеини
STA-213 Nitrated Low Density Lipoprotein (LDL) 100 ug 830.74 лв Nitrated Low Density Lipoprotein (LDL) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Протеини
STA-214 Copper (Cu++) Oxidized Human Low Density Lipoprotein (LDL) 100 ug 830.74 лв Copper (Cu++) Oxidized Human Low Density Lipoprotein (LDL) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Протеини
STA-230 Human Albumin 100 ug 830.74 лв Human Albumin е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Протеини
STA-232 Human Apolipoprotein AI 100 ug 830.74 лв Human Apolipoprotein AI е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Протеини
STA-233 Human Apolipoprotein AII 100 ug 830.74 лв Human Apolipoprotein AII е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Протеини
STA-234 Human Apolipoprotein B-100 100 ug 830.74 лв Human Apolipoprotein B-100 е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Протеини
STA-235 Human Apolipoprotein CI 100 ug 936.82 лв Human Apolipoprotein CI е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Протеини
STA-237 Human Apolipoprotein CIII 100 ug 936.82 лв Human Apolipoprotein CIII е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Протеини
STA-239 Human Plasminogen 100 ug 830.74 лв Human Plasminogen е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Протеини
STA-240 Human C-Reactive Protein 100 ug 830.74 лв Human C-Reactive Protein е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Протеини
STA-241 Human Low Density Lipoprotein (LDL) 100 ug 830.74 лв Human Low Density Lipoprotein (LDL) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Протеини
STA-242 Human Very Low Density Lipoprotein (VLDL) 100 ug 830.74 лв Human Very Low Density Lipoprotein (VLDL) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Протеини
STA-243 Human High Density Lipoprotein (HDL) 100 ug 830.74 лв Human High Density Lipoprotein (HDL) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Протеини
STA-244 Human High Density Lipoprotein-2 (HDL-2) 100 ug 830.74 лв Human High Density Lipoprotein-2 (HDL-2) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Протеини
STA-245 Human High Density Lipoprotein-3 (HDL-3) 100 ug 830.74 лв Human High Density Lipoprotein-3 (HDL-3) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Протеини
STA-301 OxiSelect™ BPDE Protein Adduct ELISA Kit 96 assays 1435.39 лв OxiSelect™ BPDE Protein Adduct ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-302 CEL-BSA Control 100 ug 618.58 лв CEL-BSA Control е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Протеини
STA-303 OxiSelect™ Nitrotyrosine Protein Immunoblot Kit 10 blots 767.09 лв OxiSelect™ Nitrotyrosine Protein Immunoblot Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-304 Protein Tyrosine Nitration Control (Nitrotyrosine-BSA) 10 ug 470.06 лв Protein Tyrosine Nitration Control (Nitrotyrosine-BSA) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Протеини
STA-305 OxiSelect™ Nitrotyrosine ELISA Kit (1 plate) 96 assays 1456.61 лв OxiSelect™ Nitrotyrosine ELISA Kit (1 plate) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-305-5 OxiSelect™ Nitrotyrosine ELISA Kit (5 plates) 5 x 96 assays 5795.28 лв OxiSelect™ Nitrotyrosine ELISA Kit (5 plates) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-305-T OxiSelect™ Nitrotyrosine ELISA Kit, Trial Size 32 assays 788.30 лв OxiSelect™ Nitrotyrosine ELISA Kit, Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-306 MG-BSA Control 100 ug 618.58 лв MG-BSA Control е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Протеини
STA-307 OxiSelect™ Protein Carbonyl Fluorometric Assay 100 assays 1191.41 лв OxiSelect™ Protein Carbonyl Fluorometric Assay е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-307-T “OxiSelect™ Protein Carbonyl Fluorometric Assay, Trial Size” 20 assays 661.01 лв “OxiSelect™ Protein Carbonyl Fluorometric Assay, Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България.” Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-308 OxiSelect™ Protein Carbonyl Immunoblot Kit 10 blots 883.78 лв OxiSelect™ Protein Carbonyl Immunoblot Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-308-T OxiSelect™ Protein Carbonyl Immunoblot Kit, Trial Size 4 blots 501.89 лв OxiSelect™ Protein Carbonyl Immunoblot Kit, Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-309 Oxidized Protein Immunoblot Control (Carbonyl-BSA) 10 ug 470.06 лв Oxidized Protein Immunoblot Control (Carbonyl-BSA) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Протеини
STA-310 OxiSelect™ Protein Carbonyl ELISA Kit (1 plate) 96 assays 1456.61 лв OxiSelect™ Protein Carbonyl ELISA Kit (1 plate) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-310-5 OxiSelect™ Protein Carbonyl ELISA Kit (5 plates) 5 x 96 assays 5795.28 лв OxiSelect™ Protein Carbonyl ELISA Kit (5 plates) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-310-T OxiSelect Protein Carbonyl ELISA Kit, Trial Size 32 assays 788.30 лв OxiSelect Protein Carbonyl ELISA Kit, Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-312 OxiSelect™ Total Glutathione (GSSG/GSH) Assay Kit 100 assays 958.03 лв OxiSelect™ Total Glutathione (GSSG/GSH) Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-312-T OxiSelect™ Total Glutathione (GSSG/GSH) Assay Kit, Trial Size 20 assays 533.71 лв OxiSelect™ Total Glutathione (GSSG/GSH) Assay Kit, Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-313 OxiSelect™ N-epsilon-(Carboxymethyl) Lysine (CML) Immunoblot Kit 10 blots 979.25 лв OxiSelect™ N-epsilon-(Carboxymethyl) Lysine (CML) Immunoblot Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-314 CML-BSA Control 100 ug 618.58 лв CML-BSA Control е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Протеини
STA-315 OxiSelect™ Protein Carbonyl Spectrophotometric Assay (40 Assays) 40 assays 958.03 лв OxiSelect™ Protein Carbonyl Spectrophotometric Assay (40 Assays) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-315-T OxiSelect™ Protein Carbonyl Spectrophotometric Assay, Trial Size 10 assays 544.32 лв OxiSelect™ Protein Carbonyl Spectrophotometric Assay, Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-318 OxiSelect™ AOPP Assay Kit (200 assays) 200 assays 1159.58 лв OxiSelect™ AOPP Assay Kit (200 assays) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-319 AOPP-Human Serum Albumin (AOPP-HSA) 50 uL 735.26 лв AOPP-Human Serum Albumin (AOPP-HSA) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Протеини
STA-320 OxiSelect™ Oxidative DNA Damage ELISA Kit (8-OHdG Quantitation) (1 plate) 96 assays 1753.63 лв OxiSelect™ Oxidative DNA Damage ELISA Kit (8-OHdG Quantitation) (1 plate) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-320-5 OxiSelect™ Oxidative DNA Damage ELISA Kit (8-OHdG Quantitation) (5 plates) 5 x 96 assays 7057.63 лв OxiSelect™ Oxidative DNA Damage ELISA Kit (8-OHdG Quantitation) (5 plates) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-320-T OxiSelect™ Oxidative DNA Damage ELISA Kit (8-OHdG Quantitation), Trial Size 32 assays 936.82 лв OxiSelect™ Oxidative DNA Damage ELISA Kit (8-OHdG Quantitation), Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-321 OxiSelect™ DNA Double-Strand Break (DSB) Staining Kit 100 assays 1202.02 лв OxiSelect™ DNA Double-Strand Break (DSB) Staining Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-321-T OxiSelect™ DNA Double Strand Break (DSB) Staining Kit, Trial Size 20 assays 661.01 лв OxiSelect™ DNA Double Strand Break (DSB) Staining Kit, Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-322 OxiSelect™ UV-Induced DNA Damage ELISA Kit (CPD Quantitation) 96 assays 1202.02 лв OxiSelect™ UV-Induced DNA Damage ELISA Kit (CPD Quantitation) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-322-5 OxiSelect™ UV-Induced DNA Damage ELISA Kit (CPD Quantitation) 5 x 96 assays 4776.91 лв OxiSelect™ UV-Induced DNA Damage ELISA Kit (CPD Quantitation) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-322-C OxiSelect™ UV-Induced DNA Damage ELISA Combo Kit (CPD / 6-4PP Quantitation) 96 assays 1509.65 лв OxiSelect™ UV-Induced DNA Damage ELISA Combo Kit (CPD / 6-4PP Quantitation) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-322-T OxiSelect™ UV-Induced DNA Damage ELISA Kit (CPD Quantitation), Trial Size 32 assays 661.01 лв OxiSelect™ UV-Induced DNA Damage ELISA Kit (CPD Quantitation), Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-323 OxiSelect™ UV-Induced DNA Damage ELISA Kit (6-4PP Quantitation) 96 assays 1202.02 лв OxiSelect™ UV-Induced DNA Damage ELISA Kit (6-4PP Quantitation) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-323-5 OxiSelect™ UV-Induced DNA Damage ELISA Kit (6-4PP Quantitation) 5 x 96 assays 4776.91 лв OxiSelect™ UV-Induced DNA Damage ELISA Kit (6-4PP Quantitation) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-323-T OxiSelect™ UV-Induced DNA Damage ELISA Kit (6-4PP Quantitation), Trial Size 32 assays 661.01 лв OxiSelect™ UV-Induced DNA Damage ELISA Kit (6-4PP Quantitation), Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-324 OxiSelect™ Oxidative DNA Damage Quantitation Kit (AP sites) 50 assays 1424.78 лв OxiSelect™ Oxidative DNA Damage Quantitation Kit (AP sites) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-324-T OxiSelect™ Oxidative DNA Damage Quantitation Kit (AP Sites), Trial Size 10 assays 777.70 лв OxiSelect™ Oxidative DNA Damage Quantitation Kit (AP Sites), Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-325 OxiSelect™ Oxidative RNA Damage ELISA Kit (8-OHG Quantitation) (96 tests) 96 assays 1743.02 лв OxiSelect™ Oxidative RNA Damage ELISA Kit (8-OHG Quantitation) (96 tests) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-325-5 OxiSelect™ Oxidative RNA Damage ELISA Kit (8-OHG Quantitation) (5×96 tests) 5 x 96 assays 7057.63 лв OxiSelect™ Oxidative RNA Damage ELISA Kit (8-OHG Quantitation) (5×96 tests) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-325-T OxiSelect™ Oxidative RNA Damage ELISA Kit (8-OHG Quantitation), Trial Size 32 assays 936.82 лв OxiSelect™ Oxidative RNA Damage ELISA Kit (8-OHG Quantitation), Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-326 OxiSelect™ Cellular UV-Induced DNA Damage ELISA Kit (CPD) 96 assays 1202.02 лв OxiSelect™ Cellular UV-Induced DNA Damage ELISA Kit (CPD) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
STA-326-5 OxiSelect™ Cellular UV-Induced DNA Damage ELISA Kit (CPD) 5 x 96 assays 4776.91 лв OxiSelect™ Cellular UV-Induced DNA Damage ELISA Kit (CPD) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
STA-326-T OxiSelect™ Cellular UV-Induced DNA Damage ELISA Kit (CPD), Trial Size 32 assays 661.01 лв OxiSelect™ Cellular UV-Induced DNA Damage ELISA Kit (CPD), Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
STA-327 OxiSelect™ Cellular UV-Induced DNA Damage Staining Kit (CPD) 96 assays 1202.02 лв OxiSelect™ Cellular UV-Induced DNA Damage Staining Kit (CPD) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
STA-327-T OxiSelect™ Cellular UV-Induced DNA Damage Staining Kit (CPD), Trial Size 32 assays 661.01 лв OxiSelect™ Cellular UV-Induced DNA Damage Staining Kit (CPD), Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
STA-328 OxiSelect™ Cellular UV-Induced DNA Damage ELISA Kit (6-4PP) 96 assays 1202.02 лв OxiSelect™ Cellular UV-Induced DNA Damage ELISA Kit (6-4PP) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
STA-328-T OxiSelect™ Cellular UV-Induced DNA Damage ELISA Kit (6-4PP), Trial Size 32 assays 661.01 лв OxiSelect™ Cellular UV-Induced DNA Damage ELISA Kit (6-4PP), Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
STA-329 OxiSelect™ Cellular UV-Induced DNA Damage Staining Kit (6-4PP) 96 assays 1202.02 лв OxiSelect™ Cellular UV-Induced DNA Damage Staining Kit (6-4PP) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
STA-329-T OxiSelect™ Cellular UV-Induced DNA Damage Staining Kit (6-4PP), Trial Size 32 assays 661.01 лв OxiSelect™ Cellular UV-Induced DNA Damage Staining Kit (6-4PP), Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
STA-330 OxiSelect™ TBARS Assay Kit (MDA Quantitation) 200 assays 1202.02 лв OxiSelect™ TBARS Assay Kit (MDA Quantitation) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
STA-330-5 OxiSelect™ TBARS Assay Kit (MDA Quantitation) 5 x 200 assays 4776.91 лв OxiSelect™ TBARS Assay Kit (MDA Quantitation) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
STA-330-T “OxiSelect™ TBARS Assay Kit (MDA Quantitation), Trial Size” 20 assays 639.79 лв “OxiSelect™ TBARS Assay Kit (MDA Quantitation), Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България.” Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
STA-331 OxiSelect™ MDA Immunoblot Kit 10 blots 1021.68 лв OxiSelect™ MDA Immunoblot Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-333 MDA-BSA Control 100 ug 618.58 лв MDA-BSA Control е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Протеини
STA-335 HNE-BSA Control 100 ug 618.58 лв HNE-BSA Control е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Протеини
STA-337 OxiSelect™ 8-iso-Prostaglandin F2a ELISA Kit 96 assays 1117.15 лв OxiSelect™ 8-iso-Prostaglandin F2a ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-337-5 OxiSelect™ 8-iso-Prostaglandin F2a ELISA Kit 5 x 96 assays 4352.59 лв OxiSelect™ 8-iso-Prostaglandin F2a ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-337-T OxiSelect™ 8-iso-Prostaglandin F2a ELISA Kit, Trial Size 32 assays 618.58 лв OxiSelect™ 8-iso-Prostaglandin F2a ELISA Kit, Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-339 OxiSelect™ Catalase Activity Assay Kit, Fluorometric 500 assays 1382.35 лв OxiSelect™ Catalase Activity Assay Kit, Fluorometric е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-339-T OxiSelect™ Catalase Activity Assay Kit, Fluorometric, Trial Size 50 assays 745.87 лв OxiSelect™ Catalase Activity Assay Kit, Fluorometric, Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-340 OxiSelect™ Superoxide Dismutase Activity Assay Kit 100 assays 1170.19 лв OxiSelect™ Superoxide Dismutase Activity Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -20ºC Комплекти (Kit)
STA-340-T OxiSelect™ Superoxide Dismutase Activity Assay, Trial Size 20 assays 650.40 лв OxiSelect™ Superoxide Dismutase Activity Assay, Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -20ºC Комплекти (Kit)
STA-341 OxiSelect™ Catalase Activity Assay Kit (Colorimetric) 96 assays 1233.84 лв OxiSelect™ Catalase Activity Assay Kit (Colorimetric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-341-T OxiSelect™ Catalase Activity Assay Kit (Colorimetric), Trial Size 20 assays 682.22 лв OxiSelect™ Catalase Activity Assay Kit (Colorimetric), Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-342 OxiSelect™ Intracellular ROS Assay Kit (Green Fluorescence) 96 assays 1170.19 лв OxiSelect™ Intracellular ROS Assay Kit (Green Fluorescence) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-342-5 OxiSelect™ Intracellular ROS Assay Kit (Green Fluorescence) 5 x 96 assays 4564.75 лв OxiSelect™ Intracellular ROS Assay Kit (Green Fluorescence) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-342-T OxiSelect™ Intracellular ROS Assay Kit (Green Fluorescence), Trial Size 20 assays 650.40 лв OxiSelect™ Intracellular ROS Assay Kit (Green Fluorescence), Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-344 OxiSelect™ Hydrogen Peroxide / Peroxidase Assay Kit (Fluorometric) 500 assays 1042.90 лв OxiSelect™ Hydrogen Peroxide / Peroxidase Assay Kit (Fluorometric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-344-T OxiSelect™ Hydrogen Peroxide/Peroxidase Assay Kit (Fluorometric), Trial Size 50 assays 544.32 лв OxiSelect™ Hydrogen Peroxide/Peroxidase Assay Kit (Fluorometric), Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-345 OxiSelect™ ORAC Activity Assay Kit 192 assays 1064.11 лв OxiSelect™ ORAC Activity Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-345-5 OxiSelect™ ORAC Activity Assay Kit 5 x 192 assays 4076.78 лв OxiSelect™ ORAC Activity Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-345-T OxiSelect™ Oxygen Radical Antioxidant Capacity (ORAC) Activity Assay, Trial Size 48 assays 597.36 лв OxiSelect™ Oxygen Radical Antioxidant Capacity (ORAC) Activity Assay, Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-346 OxiSelect™ HORAC Activity Assay Kit 192 assays 1064.11 лв OxiSelect™ HORAC Activity Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-346-5 OxiSelect™ HORAC Activity Assay Kit 5 x 192 assays 4076.78 лв OxiSelect™ HORAC Activity Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-346-T “OxiSelect™ Hydroxyl Radical Antioxidant Capacity (HORAC) Activity Assay, Trial Size” 48 assays 597.36 лв “OxiSelect™ Hydroxyl Radical Antioxidant Capacity (HORAC) Activity Assay, Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България.” Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-347 OxiSelect™ In Vitro ROS/RNS Assay Kit (Green Fluorescence) 96 assays 1127.76 лв OxiSelect™ In Vitro ROS/RNS Assay Kit (Green Fluorescence) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
STA-347-5 OxiSelect™ In Vitro ROS/RNS Assay Kit (Green Fluorescence) 5 x 96 assays 4352.59 лв OxiSelect™ In Vitro ROS/RNS Assay Kit (Green Fluorescence) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
STA-347-T “OxiSelect™ In Vitro ROS/RNS Assay Kit (Green Fluorescence), Trial Size” 20 assays 629.18 лв “OxiSelect™ In Vitro ROS/RNS Assay Kit (Green Fluorescence), Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България.” Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
STA-348 Glycoaldehyde-AGE-BSA 100 ug 618.58 лв Glycoaldehyde-AGE-BSA е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Протеини
STA-349 OxiSelect™ Cellular Antioxidant Assay Kit (Green Fluorescence) 192 assays 989.86 лв OxiSelect™ Cellular Antioxidant Assay Kit (Green Fluorescence) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-350 OxiSelect™ Comet Assay Kit (3-Well Slides) 15 assays 597.36 лв OxiSelect™ Comet Assay Kit (3-Well Slides) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-351 OxiSelect™ Comet Assay Kit (3-Well Slides) 75 assays 1064.11 лв OxiSelect™ Comet Assay Kit (3-Well Slides) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-351-5 OxiSelect™ Comet Assay Kit (3-Well Slides) 5 x 75 assays 4140.43 лв OxiSelect™ Comet Assay Kit (3-Well Slides) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-352 OxiSelect™ Comet Assay Slides (3-Well) 5 slides 406.42 лв OxiSelect™ Comet Assay Slides (3-Well) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия Стайна температура Слайдове
STA-353 OxiSelect™ Comet Assay Slides (3-Well) 25 slides 661.01 лв OxiSelect™ Comet Assay Slides (3-Well) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия Стайна температура Слайдове
STA-353-5 OxiSelect™ Comet Assay Slides (3-Well) 5 x 25 slides 2230.99 лв OxiSelect™ Comet Assay Slides (3-Well) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия Стайна температура Слайдове
STA-354 OxiSelect™ Comet Assay Control Cells 1 set 491.28 лв OxiSelect™ Comet Assay Control Cells е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед Течен азот Клетъчна линия
STA-355 OxiSelect™ 96-Well Comet Assay Kit 96 assays 767.09 лв OxiSelect™ 96-Well Comet Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-355-5 OxiSelect™ 96-Well Comet Assay Kit 5 x 96 assays 2867.47 лв OxiSelect™ 96-Well Comet Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-356 OxiSelect™ 96-Well Comet Assay Slide 1 slide 353.38 лв OxiSelect™ 96-Well Comet Assay Slide е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия Стайна температура Слайдове
STA-356-5 OxiSelect™ 96-Well Comet Assay Slide 5 slides 936.82 лв OxiSelect™ 96-Well Comet Assay Slide е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия Стайна температура Слайдове
STA-357 OxiSelect™ BPDE DNA Adduct ELISA Kit 96 assays 1382.35 лв OxiSelect™ BPDE DNA Adduct ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-358 “OxiSelect™ Human Oxidized LDL ELISA Kit (OxPL-LDL Quantitation)” 96 assays 1435.39 лв “OxiSelect™ Human Oxidized LDL ELISA Kit (OxPL-LDL Quantitation) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България.” +4 °C 4ºC. Комплекти (Kit)
STA-359 Human Apo(a) ELISA Kit 96 assays 1318.70 лв Human Apo(a) ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-360 OxiSelect™ Total Antioxidant Capacity (TAC) Assay Kit 200 assays 958.03 лв OxiSelect™ Total Antioxidant Capacity (TAC) Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-360-T “OxiSelect™ Total Antioxidant Capacity (TAC) Assay Kit, Trial Size” 20 assays 533.71 лв “OxiSelect™ Total Antioxidant Capacity (TAC) Assay Kit, Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България.” Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-361 Human ApoAI and ApoB Duplex ELISA Kit 96 assays 1859.71 лв Human ApoAI and ApoB Duplex ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-362 Human ApoAI ELISA Kit 96 assays 1329.31 лв Human ApoAI ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-363 Human ApoAII ELISA Kit 96 assays 1329.31 лв Human ApoAII ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-364 Human ApoCI ELISA Kit 96 assays 1329.31 лв Human ApoCI ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-365 Human ApoCII ELISA Kit 96 assays 1329.31 лв Human ApoCII ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-366 Human ApoCIII ELISA Kit 96 assays 1329.31 лв Human ApoCIII ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-367 Human ApoE ELISA Kit 96 assays 1329.31 лв Human ApoE ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-368 Human ApoB ELISA Kit 96 assays 1329.31 лв Human ApoB ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-369 “OxiSelect™ Human Oxidized LDL ELISA Kit (MDA-LDL Quantitation)” 96 assays 1424.78 лв “OxiSelect™ Human Oxidized LDL ELISA Kit (MDA-LDL Quantitation) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България.” +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-375 Uric Acid/Uricase Assay Kit 400 assays 1170.19 лв Uric Acid/Uricase Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-378 Urinary Creatinine Assay Kit 192 assays 809.52 лв Urinary Creatinine Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-379 CBL-BSA 10 ug 480.67 лв CBL-BSA е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Протеини
STA-380 Global DNA Methylation ELISA Kit (5’-methyl-2’-deoxycytidine Quantitation) 96 assays 1148.98 лв Global DNA Methylation ELISA Kit (5’-methyl-2’-deoxycytidine Quantitation) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-380-5 Global DNA Methylation ELISA Kit (5’-methyl-2’-deoxycytidine Quantitation) 5 x 96 assays 4479.89 лв Global DNA Methylation ELISA Kit (5’-methyl-2’-deoxycytidine Quantitation) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-382 Urea Assay Kit 192 assays 1170.19 лв Urea Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-383 Human Albumin ELISA Kit 96 assays 1127.76 лв Human Albumin ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-384 Total Cholesterol Assay Kit (Colorimetric) 192 assays 936.82 лв Total Cholesterol Assay Kit (Colorimetric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-385 Human PCSK9 ELISA Kit 96 assays 1244.45 лв Human PCSK9 ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-386 Human LDLR ELISA Kit 96 assays 1329.31 лв Human LDLR ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-387 Human LOX-1 ELISA Kit 96 assays 1424.78 лв Human LOX-1 ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-388 OxiSelect™ Human Oxidized LDL ELISA Kit (CML-LDL Quantitation) 96 assays 1424.78 лв OxiSelect™ Human Oxidized LDL ELISA Kit (CML-LDL Quantitation) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-389 OxiSelect™ Human Oxidized LDL ELISA Kit (HNE-LDL Quantitation) 96 assays 1424.78 лв OxiSelect™ Human Oxidized LDL ELISA Kit (HNE-LDL Quantitation) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-390 Total Cholesterol Assay Kit 192 assays 936.82 лв Total Cholesterol Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-391 HDL and LDL/VLDL Cholesterol Assay Kit 192 assays 1191.41 лв HDL and LDL/VLDL Cholesterol Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-392 Human C-Reactive Protein (CRP) ELISA Kit 96 assays 1233.84 лв Human C-Reactive Protein (CRP) ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-393 Human Plasminogen ELISA Kit 96 assays 1233.84 лв Human Plasminogen ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-394 HDL-Cholesterol Assay Kit 96 assays 989.86 лв HDL-Cholesterol Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-396 Serum Triglyceride Quantification Kit (Colorimetric) 100 assays 1085.33 лв Serum Triglyceride Quantification Kit (Colorimetric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Комплекти (Kit)
STA-397 Serum Triglyceride Quantification Kit (Fluorometric) 100 assays 1085.33 лв Serum Triglyceride Quantification Kit (Fluorometric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Комплекти (Kit)
STA-398 Free Glycerol Assay Kit (Colorimetric) 100 assays 936.82 лв Free Glycerol Assay Kit (Colorimetric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Комплекти (Kit)
STA-399 Free Glycerol Assay Kit (Fluorometric) 100 assays 936.82 лв Free Glycerol Assay Kit (Fluorometric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Комплекти (Kit)
STA-400 Pan-Ras Activation Assay 20 assays 1382.35 лв Pan-Ras Activation Assay е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-400-H H-Ras Activation Assay 20 assays 1382.35 лв H-Ras Activation Assay е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-400-H-T H-Ras Activation Assay Kit, Trial Size 5 assays 745.87 лв H-Ras Activation Assay Kit, Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-400-K K-Ras Activation Assay 20 assays 1382.35 лв K-Ras Activation Assay е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-400-K-T K-Ras Activation Assay Kit, Trial Size 5 assays 745.87 лв K-Ras Activation Assay Kit, Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-400-N N-Ras Activation Assay 20 assays 1382.35 лв N-Ras Activation Assay е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-400-N-T N-Ras Activation Assay Kit, Trial Size 5 assays 745.87 лв N-Ras Activation Assay Kit, Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-400-T Pan-Ras Activation Assay Kit, Trial Size 5 assays 745.87 лв Pan-Ras Activation Assay Kit, Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-401-1 Rac1 Activation Assay 20 assays 1382.35 лв Rac1 Activation Assay е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-401-1-T Rac1 Activation Assay Kit, Trial Size 5 assays 745.87 лв Rac1 Activation Assay Kit, Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-401-2 Rac2 Activation Assay 20 assays 1382.35 лв Rac2 Activation Assay е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-401-2-T Rac2 Activation Assay Kit, Trial Size 5 assays 745.87 лв Rac2 Activation Assay Kit, Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-402 Cdc42 Activation Assay 20 assays 1382.35 лв Cdc42 Activation Assay е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-402-T Cdc42 Activation Assay Kit, Trial Size 5 assays 745.87 лв Cdc42 Activation Assay Kit, Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-403-A RhoA Activation Assay 20 assays 1382.35 лв RhoA Activation Assay е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-403-A-T RhoA Activation Assay Kit, Trial Size 5 assays 745.87 лв RhoA Activation Assay Kit, Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-403-B RhoB Activation Assay 20 assays 1382.35 лв RhoB Activation Assay е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-403-B-T RhoB Activation Assay Kit, Trial Size 5 assays 745.87 лв RhoB Activation Assay Kit, Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-403-C RhoC Activation Assay 20 assays 1382.35 лв RhoC Activation Assay е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-403-C-T RhoC Activation Assay Kit, Trial Size 5 assays 745.87 лв RhoC Activation Assay Kit, Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-404 Rac1/Cdc42 Activation Assay Combo Kit 2 x 20 assays 1976.40 лв Rac1/Cdc42 Activation Assay Combo Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-405 RhoA/Rac1/CDC42 Activation Assay Combo Kit 3 x 10 assays 1976.40 лв RhoA/Rac1/CDC42 Activation Assay Combo Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-406-1 Rap1 Activation Assay Kit 20 assays 1382.35 лв Rap1 Activation Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-406-1-T Rap1 Activation Assay Kit, Trial Size 5 assays 745.87 лв Rap1 Activation Assay Kit, Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-406-2 Rap2 Activation Assay Kit 20 assays 1382.35 лв Rap2 Activation Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-406-2-T Rap2 Activation Assay Kit, Trial Size 5 assays 745.87 лв Rap2 Activation Assay Kit, Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-407-1 Arf1 Activation Assay 20 assays 1382.35 лв Arf1 Activation Assay е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-407-1-T Arf1 Activation Assay Kit, Trial Size 5 assays 745.87 лв Arf1 Activation Assay Kit, Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-407-6 Arf6 Activation Assay 20 assays 1382.35 лв Arf6 Activation Assay е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-407-6-T Arf6 Activation Assay Kit, Trial Size 5 assays 745.87 лв Arf6 Activation Assay Kit, Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-408 Ral Activation Assay 20 assays 1382.35 лв Ral Activation Assay е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-408-T Ral Activation Assay Kit, Trial Size 5 assays 745.87 лв Ral Activation Assay Kit, Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-409 Ran Activation Assay 20 assays 1382.35 лв Ran Activation Assay е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-409-T Ran Activation Assay Kit, Trial Size 5 assays 745.87 лв Ran Activation Assay Kit, Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-410 Raf-1 RBD Agarose Beads 400 ug 1053.50 лв Raf-1 RBD Agarose Beads е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Реактиви
STA-411 PAK1 PBD Agarose Beads 400 ug 1053.50 лв PAK1 PBD Agarose Beads е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Реактиви
STA-412 Rhotekin RBD Agarose Beads 400 ug 1053.50 лв Rhotekin RBD Agarose Beads е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Реактиви
STA-413 Checkpoint Kinase Activity Immunoblot Kit 20 assays 1021.68 лв Checkpoint Kinase Activity Immunoblot Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80º C Комплекти (Kit)
STA-414 96-well Checkpoint Kinase Activity Assay Kit 96 assays 1414.18 лв 96-well Checkpoint Kinase Activity Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80º C Комплекти (Kit)
STA-414-5 96-well Checkpoint Kinase Activity Assay Kit 5 x 96 assays 5625.55 лв 96-well Checkpoint Kinase Activity Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80º C Комплекти (Kit)
STA-415 ROCK Activity Immunoblot Kit 20 assays 1170.19 лв ROCK Activity Immunoblot Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80º C Комплекти (Kit)
STA-416 96-Well ROCK Activity Assay Kit 96 assays 1594.51 лв 96-Well ROCK Activity Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80º C Комплекти (Kit)
STA-416-5 96-Well ROCK Activity Assay Kit 5 x 96 assays 6474.19 лв 96-Well ROCK Activity Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80º C Комплекти (Kit)
STA-418 RalGDS RBD Agarose Beads 400 ug 1053.50 лв RalGDS RBD Agarose Beads е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Реактиви
STA-419 GGA3 PBD Agarose Beads 400 ug 1053.50 лв GGA3 PBD Agarose Beads е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Реактиви
STA-420 RalBP1 PBD Agarose Beads 400 ug 1053.50 лв RalBP1 PBD Agarose Beads е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Реактиви
STA-421 RanBP1 Agarose Beads 400 ug 1053.50 лв RanBP1 Agarose Beads е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Реактиви
STA-422 Active Rac-GEF Assay Kit (Tiam1) 20 assays 1573.30 лв Active Rac-GEF Assay Kit (Tiam1) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-431 RhoA G17A Agarose Beads (Active Rho-GEF) 400 ug 1276.27 лв RhoA G17A Agarose Beads (Active Rho-GEF) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Реактиви
STA-432 Rac1 G15A Agarose Beads (Active Rac-GEF) 800 ug 1276.27 лв Rac1 G15A Agarose Beads (Active Rac-GEF) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Реактиви
STA-433 Cdc42 G15A Agarose Beads (Active Cdc42-GEF) 800 ug 1276.27 лв Cdc42 G15A Agarose Beads (Active Cdc42-GEF) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Реактиви
STA-440 96-Well Ras Activation ELISA Kit (Colorimetric) 96 assays 1636.94 лв 96-Well Ras Activation ELISA Kit (Colorimetric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80º C Комплекти (Kit)
STA-441 96-Well Ras Activation ELISA Kit (Chemiluminescent) 96 assays 1636.94 лв 96-Well Ras Activation ELISA Kit (Chemiluminescent) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80º C Комплекти (Kit)
STA-450 GFP-Rac1 Expression Vector Set 1 kit 2984.16 лв GFP-Rac1 Expression Vector Set е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
STA-451 GFP-Cdc42 Expression Vector Set 1 kit 2984.16 лв GFP-Cdc42 Expression Vector Set е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
STA-452 GFP-RhoA Expression Vector Set 1 kit 2984.16 лв GFP-RhoA Expression Vector Set е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
STA-454 Rac1 Expression Vector Set 1 kit 2718.96 лв Rac1 Expression Vector Set е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
STA-455 Cdc42 Expression Vector Set 1 kit 2718.96 лв Cdc42 Expression Vector Set е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
STA-456 RhoA Expression Vector Set 1 kit 2718.96 лв RhoA Expression Vector Set е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
STA-457 H-Ras Expression Vector Set 1 kit 2718.96 лв H-Ras Expression Vector Set е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
STA-458 Active Rac1 Expression Vector Set 1 kit 2718.96 лв Active Rac1 Expression Vector Set е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
STA-459 Active H-Ras Expression Vector Set 1 kit 2718.96 лв Active H-Ras Expression Vector Set е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
STA-460 Exoenzyme C3 (Rho Inhibitor) Expression Vector 1 kit 1339.92 лв Exoenzyme C3 (Rho Inhibitor) Expression Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Вектори
STA-500 cAMP ELISA Kit (Colorimetric) 96 assays 1085.33 лв cAMP ELISA Kit (Colorimetric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-500-5 cAMP ELISA Kit (Colorimetric) 5 x 96 assays 3832.80 лв cAMP ELISA Kit (Colorimetric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-501 cAMP ELISA Kit (Chemiluminescent) 96 assays 1085.33 лв cAMP ELISA Kit (Chemiluminescent) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-501-5 cAMP ELISA Kit (Chemiluminescent) 5 x 96 assays 3832.80 лв cAMP ELISA Kit (Chemiluminescent) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-505 cGMP ELISA Kit (Colorimetric) 96 assays 1085.33 лв cGMP ELISA Kit (Colorimetric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-505-5 cGMP ELISA Kit (Colorimetric) 5 x 96 assays 3832.80 лв cGMP ELISA Kit (Colorimetric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-506 cGMP ELISA Kit (Chemiluminescent) 96 assays 1085.33 лв cGMP ELISA Kit (Chemiluminescent) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-506-5 cGMP ELISA Kit (Chemiluminescent) 5 x 96 assays 3832.80 лв cGMP ELISA Kit (Chemiluminescent) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-600 Phosphatidylcholine Assay Kit 96 assays 958.03 лв Phosphatidylcholine Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-601 Sphingomyelin Assay Kit 96 assays 958.03 лв Sphingomyelin Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-602 Acetylcholine Assay Kit (Fluorometric) 96 assays 958.03 лв Acetylcholine Assay Kit (Fluorometric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-603 Acetylcholine Assay Kit (Colorimetric) 96 assays 873.17 лв Acetylcholine Assay Kit (Colorimetric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-606 LDL/VLDL Purification Kit (Ultracentrifugation Free) 10 preps 809.52 лв LDL/VLDL Purification Kit (Ultracentrifugation Free) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-607 HDL Purification Kit (Ultracentrifugation Free) 10 preps 809.52 лв HDL Purification Kit (Ultracentrifugation Free) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-608 LDL/VLDL and HDL Purification Kit (Ultracentrifugation Free) 10 preps 1053.50 лв LDL/VLDL and HDL Purification Kit (Ultracentrifugation Free) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-609 Human LRP1 ELISA Kit 96 assays 1170.19 лв Human LRP1 ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-610 Lipoprotein Lipase (LPL) Activity Assay Kit (Fluorometric) 100 assays 989.86 лв Lipoprotein Lipase (LPL) Activity Assay Kit (Fluorometric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -20ºC Комплекти (Kit)
STA-610-T Lipoprotein Lipase (LPL) Activity Assay Kit (Fluorometric), Trial Size 20 assays 554.93 лв Lipoprotein Lipase (LPL) Activity Assay Kit (Fluorometric), Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -20ºC Комплекти (Kit)
STA-611 Lipoprotein Lipase (LPL) ELISA Kit 96 assays 1202.02 лв Lipoprotein Lipase (LPL) ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-612 Lipid Extraction Kit (Chloroform-Free) 50 preps 915.60 лв Lipid Extraction Kit (Chloroform-Free) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-612-T Lipid Extraction Kit (Chloroform-Free), Trial Size 10 preps 512.50 лв Lipid Extraction Kit (Chloroform-Free), Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-613 Lipid Quantitation Kit (Colorimetric) 100 assays 979.25 лв Lipid Quantitation Kit (Colorimetric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-614 Human Cholesteryl Ester Transfer Protein (CETP) ELISA Kit 96 assays 1202.02 лв Human Cholesteryl Ester Transfer Protein (CETP) ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-615 Lecithin Cholesterol Acyltransferase (LCAT) Activity Assay Kit (Fluorometric) 100 assays 947.42 лв Lecithin Cholesterol Acyltransferase (LCAT) Activity Assay Kit (Fluorometric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-616 Lecithin Cholesterol Acyltransferase (LCAT) ELISA Kit 96 assays 1202.02 лв Lecithin Cholesterol Acyltransferase (LCAT) ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-617 Lipid Quantification Kit (Fluorometric) 100 assays 979.25 лв Lipid Quantification Kit (Fluorometric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-618 Free Fatty Acid Assay Kit (Colorimetric) 100 assays 989.86 лв Free Fatty Acid Assay Kit (Colorimetric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Комплекти (Kit)
STA-619 Free Fatty Acid Assay Kit (Fluorometric) 100 assays 989.86 лв Free Fatty Acid Assay Kit (Fluorometric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Комплекти (Kit)
STA-620 Alcohol Assay Kit (Colorimetric) 100 assays 958.03 лв Alcohol Assay Kit (Colorimetric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Комплекти (Kit)
STA-621 Alcohol Assay Kit (Fluorometric) 100 assays 958.03 лв Alcohol Assay Kit (Fluorometric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Комплекти (Kit)
STA-630 Scavenger Receptor Class B Member 1 (SRB1) ELISA Kit 96 assays 1138.37 лв Scavenger Receptor Class B Member 1 (SRB1) ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Комплекти (Kit)
STA-631 Total Bile Acid Assay Kit 100 assays 883.78 лв Total Bile Acid Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Комплекти (Kit)
STA-670 Homocysteine ELISA Kit 96 assays 1276.27 лв Homocysteine ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-671 S-Adenosylhomocysteine (SAH) ELISA Kit 96 assays 1276.27 лв S-Adenosylhomocysteine (SAH) ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-671-C S-Adenosylmethionine (SAM) and S-Adenosylhomocysteine (SAH) ELISA Combo Kit 96 assays 1573.30 лв S-Adenosylmethionine (SAM) and S-Adenosylhomocysteine (SAH) ELISA Combo Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-672 S-Adenosylmethionine (SAM) ELISA Kit 96 assays 1276.27 лв S-Adenosylmethionine (SAM) ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-674 Glutamate Assay Kit 200 assays 947.42 лв Glutamate Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-675 Hydroxyproline Assay Kit 96 assays 947.42 лв Hydroxyproline Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-680 Glucose Assay Kit (Colorimetric) 500 assays 989.86 лв Glucose Assay Kit (Colorimetric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-681 Glucose Assay Kit (Fluorometric) 500 assays 989.86 лв Glucose Assay Kit (Fluorometric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-682 Total Carbohydrate Assay Kit 100 assays 883.78 лв Total Carbohydrate Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-686 Phosphate Assay Kit (Fluorometric) 1000 assays 894.38 лв Phosphate Assay Kit (Fluorometric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-728 Recombinant Human Rac1, His Tagged 50 ug 533.71 лв Recombinant Human Rac1, His Tagged е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Протеини
STA-732 Recombinant Human Ral A 25 ug 533.71 лв Recombinant Human Ral A е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Протеини
STA-733 Recombinant Human Ral B 10 ug 533.71 лв Recombinant Human Ral B е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Протеини
STA-735 Recombinant Human Rap1a 10 ug 533.71 лв Recombinant Human Rap1a е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Протеини
STA-740 Recombinant Human RhoA 20 ug 533.71 лв Recombinant Human RhoA е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Протеини
STA-747 Recombinant Human H-Ras 25 ug 533.71 лв Recombinant Human H-Ras е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Протеини
STA-748 Recombinant Human K-Ras 25 ug 533.71 лв Recombinant Human K-Ras е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Протеини
STA-749 Recombinant Human N-Ras, Untagged 10 ug 533.71 лв Recombinant Human N-Ras, Untagged е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -80ºC Протеини
STA-800 OxiSelect™ Intracellular Nitric Oxide (NO) Assay Kit (Fluorometric) 96 assays 904.99 лв OxiSelect™ Intracellular Nitric Oxide (NO) Assay Kit (Fluorometric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-800-5 OxiSelect™ Intracellular Nitric Oxide (NO) Assay Kit (Fluorometric) 5 x 96 assays 3450.91 лв OxiSelect™ Intracellular Nitric Oxide (NO) Assay Kit (Fluorometric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-801 OxiSelect™ In Vitro Nitric Oxide (Nitrite / Nitrate) Assay Kit (Fluorometric) 100 assays 873.17 лв OxiSelect™ In Vitro Nitric Oxide (Nitrite / Nitrate) Assay Kit (Fluorometric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Комплекти (Kit)
STA-801-5 OxiSelect™ In Vitro Nitric Oxide (Nitrite / Nitrate) Assay Kit (Fluorometric) 5 x 100 assays 3270.58 лв OxiSelect™ In Vitro Nitric Oxide (Nitrite / Nitrate) Assay Kit (Fluorometric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Комплекти (Kit)
STA-802 OxiSelect™ In Vitro Nitric Oxide (Nitrite / Nitrate) Assay Kit (Colorimetric) 100 assays 809.52 лв OxiSelect™ In Vitro Nitric Oxide (Nitrite / Nitrate) Assay Kit (Colorimetric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Комплекти (Kit)
STA-802-5 OxiSelect™ In Vitro Nitric Oxide (Nitrite / Nitrate) Assay Kit (Colorimetric) 5 x 100 assays 3100.85 лв OxiSelect™ In Vitro Nitric Oxide (Nitrite / Nitrate) Assay Kit (Colorimetric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -80ºC Комплекти (Kit)
STA-803 OxiSelect™ Myeloperoxidase Chlorination Activity Assay Kit (Colorimetric) 200 assays 1021.68 лв OxiSelect™ Myeloperoxidase Chlorination Activity Assay Kit (Colorimetric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
STA-804 OxiSelect™ Myeloperoxidase Chlorination Activity Assay Kit (Fluorometric) 192 assays 1064.11 лв OxiSelect™ Myeloperoxidase Chlorination Activity Assay Kit (Fluorometric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-805 OxiSelect™ Myeloperoxidase Peroxidation Activity Assay Kit (Fluorometric) 192 assays 1064.11 лв OxiSelect™ Myeloperoxidase Peroxidation Activity Assay Kit (Fluorometric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-810 OxiSelect™ Protein Radical ELISA Kit 96 assays 1085.33 лв OxiSelect™ Protein Radical ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-811 “OxiSelect™ Methylglyoxal (MG) Competitive ELISA Kit” 96 assays 1456.61 лв “OxiSelect™ Methylglyoxal (MG) Competitive ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България.” +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-811-5 “OxiSelect™ Methylglyoxal (MG) Competitive ELISA Kit” 5 x 96 assays 5795.28 лв “OxiSelect™ Methylglyoxal (MG) Competitive ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България.” +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-812 OxiSelect™ Glutathione Reductase Assay Kit 100 assays 788.30 лв OxiSelect™ Glutathione Reductase Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-813 OxiSelect™ Nε-(carboxyethyl) lysine (CEL) Competitive ELISA Kit 96 assays 1456.61 лв OxiSelect™ Nε-(carboxyethyl) lysine (CEL) Competitive ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-814 OxiSelect™ s-Glutathione Adduct Competitive ELISA Kit 96 assays 1148.98 лв OxiSelect™ s-Glutathione Adduct Competitive ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-816 OxiSelect™ Nε-(carboxymethyl) lysine (CML) Competitive ELISA Kit 96 assays 1456.61 лв OxiSelect™ Nε-(carboxymethyl) lysine (CML) Competitive ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-816-5 OxiSelect™ Nε-(carboxymethyl) lysine (CML) Competitive ELISA Kit 5 x 96 assays 5795.28 лв OxiSelect™ Nε-(carboxymethyl) lysine (CML) Competitive ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-816-T OxiSelect™ Nε-(carboxymethyl) lysine (CML) Competitive ELISA Kit, Trial Size 32 assays 788.30 лв OxiSelect™ Nε-(carboxymethyl) lysine (CML) Competitive ELISA Kit, Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-817 OxiSelect™ Advanced Glycation End Product (AGE) Competitive ELISA Kit 96 assays 1361.14 лв OxiSelect™ Advanced Glycation End Product (AGE) Competitive ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-817-5 OxiSelect™ Advanced Glycation End Product (AGE) Competitive ELISA Kit 5 x 96 assays 5413.39 лв OxiSelect™ Advanced Glycation End Product (AGE) Competitive ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-817-T OxiSelect™ Advanced Glycation End Product (AGE) Competitive ELISA Kit, Trial Size 32 assays 745.87 лв OxiSelect™ Advanced Glycation End Product (AGE) Competitive ELISA Kit, Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-820 OxiSelect™ Aldehyde-Induced DNA Damage ELISA Kit (Ethenoadenosine Quantitation) 96 assays 1170.19 лв OxiSelect™ Aldehyde-Induced DNA Damage ELISA Kit (Ethenoadenosine Quantitation) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-820-C OxiSelect™ Aldehyde-Induced DNA Damage ELISA Combo Kit (Ethenoadenosine / Ethenocytidine Quantitation) 96 assays 1456.61 лв OxiSelect™ Aldehyde-Induced DNA Damage ELISA Combo Kit (Ethenoadenosine / Ethenocytidine Quantitation) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-821 OxiSelect™ Aldehyde-Induced DNA Damage ELISA Kit (Ethenocytidine Quantitation) 96 assays 1170.19 лв OxiSelect™ Aldehyde-Induced DNA Damage ELISA Kit (Ethenocytidine Quantitation) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-825 OxiSelect™ Nitrosative DNA/RNA Damage ELISA Kit (8-Nitroguanine Quantitation) 96 assays 1456.61 лв OxiSelect™ Nitrosative DNA/RNA Damage ELISA Kit (8-Nitroguanine Quantitation) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-825-5 OxiSelect™ Nitrosative DNA/RNA Damage ELISA Kit (8-Nitroguanine Quantitation) 5 x 96 assays 5795.28 лв OxiSelect™ Nitrosative DNA/RNA Damage ELISA Kit (8-Nitroguanine Quantitation) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-832 OxiSelect™ MDA Adduct Competitive ELISA Kit 96 assays 1456.61 лв OxiSelect™ MDA Adduct Competitive ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-832-5 OxiSelect™ MDA Adduct Competitive ELISA Kit 5 x 96 assays 5795.28 лв OxiSelect™ MDA Adduct Competitive ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-832-T OxiSelect™ MDA Adduct Competitive ELISA Kit, Trial Size 32 assays 788.30 лв OxiSelect™ MDA Adduct Competitive ELISA Kit, Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-838 OxiSelect™ HNE Adduct Competitive ELISA Kit 96 assays 1456.61 лв OxiSelect™ HNE Adduct Competitive ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-838-5 OxiSelect™ HNE Adduct Competitive ELISA Kit 5 x 96 assays 5795.28 лв OxiSelect™ HNE Adduct Competitive ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-838-T OxiSelect™ HNE Adduct Competitive ELISA Kit, Trial Size 32 assays 788.30 лв OxiSelect™ HNE Adduct Competitive ELISA Kit, Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-844 OxiSelect™ Hydrogen Peroxide/Peroxidase Assay Kit (Colorimetric) 500 assays 979.25 лв OxiSelect™ Hydrogen Peroxide/Peroxidase Assay Kit (Colorimetric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-859 OxiSelect™ Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) Assay Kit 200 assays 936.82 лв OxiSelect™ Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
STA-860 OxiSelect™ Ascorbic Acid Assay Kit (FRASC) 200 assays 1032.29 лв OxiSelect™ Ascorbic Acid Assay Kit (FRASC) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-869 OxiSelect™ Human Oxidized HDL ELISA Kit (MDA-HDL Quantitation) 96 assays 1424.78 лв OxiSelect™ Human Oxidized HDL ELISA Kit (MDA-HDL Quantitation) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-877 OxiSelect™ Protein Carbamylation Sandwich ELISA Kit 96 assays 1424.78 лв OxiSelect™ Protein Carbamylation Sandwich ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-888 OxiSelect™ Human Oxidized HDL ELISA Kit (CML-HDL Quantitation) 96 assays 1424.78 лв OxiSelect™ Human Oxidized HDL ELISA Kit (CML-HDL Quantitation) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
STA-889 OxiSelect™ Human Oxidized HDL ELISA Kit (HNE-HDL Quantitation) 96 assays 1424.78 лв OxiSelect™ Human Oxidized HDL ELISA Kit (HNE-HDL Quantitation) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-099 ViraBind™ Adenovirus Miniprep Kit 10 preps 1127.76 лв ViraBind™ Adenovirus Miniprep Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия Стайна температура Комплекти (Kit)
VPK-100 ViraBind™ Adenovirus Purification Kit 10 preps 1382.35 лв ViraBind™ Adenovirus Purification Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия Стайна температура Комплекти (Kit)
VPK-100-T ViraBind™ Adenovirus Purification Kit, Trial Size 4 preps 745.87 лв ViraBind™ Adenovirus Purification Kit, Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия Стайна температура Комплекти (Kit)
VPK-104 ViraBind™ Lentivirus Purification Kit 10 preps 1435.39 лв ViraBind™ Lentivirus Purification Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия Стайна температура Комплекти (Kit)
VPK-106 QuickTiter™ Adenovirus Quantitation Kit 20 assays 1297.49 лв QuickTiter™ Adenovirus Quantitation Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C 4ºC Комплекти (Kit)
VPK-107 QuickTiter™ Lentivirus Titer Kit (Lentivirus-Associated p24 ELISA) 96 assays 1414.18 лв QuickTiter™ Lentivirus Titer Kit (Lentivirus-Associated p24 ELISA) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-107-5 QuickTiter™ Lentivirus Titer Kit (Lentivirus-Associated p24 ELISA) 5 x 96 assays 5583.12 лв QuickTiter™ Lentivirus Titer Kit (Lentivirus-Associated p24 ELISA) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-107-T QuickTiter™ Lentivirus Titer Kit (Lentivirus-Associated HIV p24), Trial Size 32 assays 767.09 лв QuickTiter™ Lentivirus Titer Kit (Lentivirus-Associated HIV p24), Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-108-H QuickTiter™ HIV Lentivirus Quantitation Kit (p24 ELISA) 96 assays 1350.53 лв QuickTiter™ HIV Lentivirus Quantitation Kit (p24 ELISA) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-108-H-5 QuickTiter™ HIV Lentivirus Quantitation Kit (p24 ELISA) 5 x 96 assays 5455.82 лв QuickTiter™ HIV Lentivirus Quantitation Kit (p24 ELISA) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-109 QuickTiter™ Adenovirus Titer Immunoassay Kit 100 assays 1286.88 лв QuickTiter™ Adenovirus Titer Immunoassay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-109-T QuickTiter™ Adenovirus Titer Immunoassay Kit, Trial Size 20 assays 703.44 лв QuickTiter™ Adenovirus Titer Immunoassay Kit, Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-110 QuickTiter™ Adenovirus Titer ELISA Kit 2 x 96 assays 1276.27 лв QuickTiter™ Adenovirus Titer ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-111 Rapid RCA Assay Kit 30 assays 989.86 лв Rapid RCA Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C 4ºC Комплекти (Kit)
VPK-111-5 Rapid RCA Assay Kit 5 x 30 assays 3864.62 лв Rapid RCA Assay Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C 4ºC Комплекти (Kit)
VPK-112 QuickTiter™ Lentivirus Quantitation Kit 20 assays 1297.49 лв QuickTiter™ Lentivirus Quantitation Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C 4ºC Комплекти (Kit)
VPK-120 QuickTiter™ Retrovirus Quantitation Kit 20 assays 1297.49 лв QuickTiter™ Retrovirus Quantitation Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C 4ºC Комплекти (Kit)
VPK-140 ViraBind™ AAV Purification Kit 10 preps 1297.49 лв ViraBind™ AAV Purification Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
VPK-140-T ViraBind™ AAV Purification Kit, Trial Size 2 preps 714.05 лв ViraBind™ AAV Purification Kit, Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
VPK-141 ViraBind™ AAV Purification Mega Kit 2 preps 1053.50 лв ViraBind™ AAV Purification Mega Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
VPK-141-5 ViraBind™ AAV Purification Mega Kit 10 preps 4140.43 лв ViraBind™ AAV Purification Mega Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
VPK-145 QuickTiter™ AAV Quantitation Kit 20 assays 1297.49 лв QuickTiter™ AAV Quantitation Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
VPK-145-T QuickTiter™ AAV Quantitation Kit, Trial Size 4 assays 714.05 лв QuickTiter™ AAV Quantitation Kit, Trial Size е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия 4ºC Комплекти (Kit)
VPK-150 QuickTiter™ HBV Core Antigen ELISA Kit 96 assays 1658.16 лв QuickTiter™ HBV Core Antigen ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-150-5 QuickTiter™ HBV Core Antigen ELISA Kit 5 x 96 assays 6728.78 лв QuickTiter™ HBV Core Antigen ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-151 QuickTiter™ HCV Core Antigen ELISA Kit 96 assays 1658.16 лв QuickTiter™ HCV Core Antigen ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-156 QuickTiter™ MuLV Core Antigen ELISA Kit 96 assays 1658.16 лв QuickTiter™ MuLV Core Antigen ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-205 ViraSafe™ Lentiviral Packaging System, Ecotropic 1 kit 1658.16 лв ViraSafe™ Lentiviral Packaging System, Ecotropic е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-206 ViraSafe™ Lentiviral Packaging System, Pantropic 1 kit 1658.16 лв ViraSafe™ Lentiviral Packaging System, Pantropic е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-211 pSMPUW Universal Lentiviral Expression Vector (Promoterless) 10 ug 1170.19 лв pSMPUW Universal Lentiviral Expression Vector (Promoterless) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
VPK-211-ECO ViraSafe™ Universal Lentiviral Expression System, Ecotropic 1 kit 2156.74 лв ViraSafe™ Universal Lentiviral Expression System, Ecotropic е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-211-PAN ViraSafe™ Universal Lentiviral Expression System, Pantropic 1 kit 2156.74 лв ViraSafe™ Universal Lentiviral Expression System, Pantropic е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-212 pSMPUW-Puro Lentiviral Expression Vector 10 ug 1170.19 лв pSMPUW-Puro Lentiviral Expression Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
VPK-212-ECO ViraSafe™ Lentiviral Expression System (Puro), Ecotropic 1 kit 2156.74 лв ViraSafe™ Lentiviral Expression System (Puro), Ecotropic е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-212-PAN ViraSafe™ Lentiviral Expression System (Puro), Pantropic 1 kit 2156.74 лв ViraSafe™ Lentiviral Expression System (Puro), Pantropic е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-213 pSMPUW-Neo Lentiviral Expression Vector 10 ug 1170.19 лв pSMPUW-Neo Lentiviral Expression Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
VPK-213-ECO ViraSafe™ Lentiviral Expression System (Neo) Ecotropic 1 kit 2156.74 лв ViraSafe™ Lentiviral Expression System (Neo) Ecotropic е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-213-PAN ViraSafe™ Lentiviral Expression System (Neo), Pantropic 1 kit 2156.74 лв ViraSafe™ Lentiviral Expression System (Neo), Pantropic е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-214 pSMPUW-Hygro Lentiviral Expression Vector 10 ug 1170.19 лв pSMPUW-Hygro Lentiviral Expression Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
VPK-214-ECO ViraSafe™ Lentiviral Expression System (Hygro), Ecotropic 1 kit 2156.74 лв ViraSafe™ Lentiviral Expression System (Hygro), Ecotropic е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-214-PAN ViraSafe™ Lentiviral Expression System (Hygro), Pantropic 1 kit 2156.74 лв ViraSafe™ Lentiviral Expression System (Hygro), Pantropic е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-215 pSMPUW-IRES-Puro Lentiviral Expression Vector 10 ug 1170.19 лв pSMPUW-IRES-Puro Lentiviral Expression Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
VPK-215-ECO ViraSafe™ Lentiviral Bicistronic Expression System (Puro), Ecotropic 1 kit 2156.74 лв ViraSafe™ Lentiviral Bicistronic Expression System (Puro), Ecotropic е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-215-PAN ViraSafe™ Lentiviral Bicistronic Expression System (Puro), Pantropic 1 kit 2156.74 лв ViraSafe™ Lentiviral Bicistronic Expression System (Puro), Pantropic е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-216 pSMPUW-IRES-Neo Lentiviral Expression Vector 10 ug 1170.19 лв pSMPUW-IRES-Neo Lentiviral Expression Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
VPK-216-ECO ViraSafe™ Lentiviral Bicistronic Expression System (Neo), Ecotropic 1 kit 2156.74 лв ViraSafe™ Lentiviral Bicistronic Expression System (Neo), Ecotropic е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-216-PAN ViraSafe™ Lentiviral Bicistronic Expression System (Neo), Pantropic 1 kit 2156.74 лв ViraSafe™ Lentiviral Bicistronic Expression System (Neo), Pantropic е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-217 pSMPUW-IRES-Hygro Lentiviral Expression Vector 10 ug 1170.19 лв pSMPUW-IRES-Hygro Lentiviral Expression Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
VPK-217-ECO ViraSafe™ Lentiviral Bicistronic Expression System (Hygro), Ecotropic 1 kit 2156.74 лв ViraSafe™ Lentiviral Bicistronic Expression System (Hygro), Ecotropic е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-217-PAN ViraSafe™ Lentiviral Bicistronic Expression System (Hygro), Pantropic 1 kit 2156.74 лв ViraSafe™ Lentiviral Bicistronic Expression System (Hygro), Pantropic е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-219 pSMPUW-IRES-Blasticidin Lentiviral Expression Vector 10 ug 1170.19 лв pSMPUW-IRES-Blasticidin Lentiviral Expression Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
VPK-219-ECO ViraSafe™ Lentiviral Bicistronic Expression System (Blasticidin), Ecotropic 1 kit 2156.74 лв ViraSafe™ Lentiviral Bicistronic Expression System (Blasticidin), Ecotropic е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-219-PAN ViraSafe™ Lentiviral Bicistronic Expression System (Blasticidin), Pantropic 1 kit 2156.74 лв ViraSafe™ Lentiviral Bicistronic Expression System (Blasticidin), Pantropic е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-250 RAPAd® Universal Adenoviral Expression System 1 kit 1923.36 лв RAPAd® Universal Adenoviral Expression System е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-251 RAPAd® RSV Adenoviral Expression System 1 kit 1923.36 лв RAPAd® RSV Adenoviral Expression System е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-252 RAPAd® CMV Adenoviral Expression System 1 kit 1923.36 лв RAPAd® CMV Adenoviral Expression System е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-253 RAPAd® miRNA Adenoviral Expression System 1 kit 1923.36 лв RAPAd® miRNA Adenoviral Expression System е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-254 RAPAd® CMV Adenoviral Bicistronic Expression System (GFP) 1 kit 1923.36 лв RAPAd® CMV Adenoviral Bicistronic Expression System (GFP) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-300 Platinum Retroviral Expression System, Ecotropic 1 kit 2167.34 лв Platinum Retroviral Expression System, Ecotropic е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-301 Platinum Retroviral Expression System, Amphotropic 1 kit 2167.34 лв Platinum Retroviral Expression System, Amphotropic е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-302 Platinum Retroviral Expression System, Pantropic 1 kit 2167.34 лв Platinum Retroviral Expression System, Pantropic е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-303 Platinum ES/EC Retroviral Expression System, Ecotropic 1 kit 2167.34 лв Platinum ES/EC Retroviral Expression System, Ecotropic е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-304 Platinum ES/EC Retroviral Expression System, Amphotropic 1 kit 2167.34 лв Platinum ES/EC Retroviral Expression System, Amphotropic е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-305 Platinum ES/EC Retroviral Expression System, Pantropic 1 kit 2167.34 лв Platinum ES/EC Retroviral Expression System, Pantropic е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-306 Platinum HSC Retroviral Expression System, Ecotropic 1 kit 2167.34 лв Platinum HSC Retroviral Expression System, Ecotropic е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-307 Platinum HSC Retroviral Expression System, Amphotropic 1 kit 2167.34 лв Platinum HSC Retroviral Expression System, Amphotropic е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-308 Platinum HSC Retroviral Expression System, Pantropic 1 kit 2167.34 лв Platinum HSC Retroviral Expression System, Pantropic е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Сух лед -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-400-DJ AAV-DJ Helper Free Packaging System 1 kit 1806.67 лв AAV-DJ Helper Free Packaging System е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-400-DJ-8 AAV-DJ/8 Helper Free Packaging System 1 kit 1806.67 лв AAV-DJ/8 Helper Free Packaging System е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-401 AAV-1 Helper Free Packaging System 1 kit 1806.67 лв AAV-1 Helper Free Packaging System е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-402 AAV-2 Helper Free Packaging System 1 kit 1806.67 лв AAV-2 Helper Free Packaging System е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-403 AAV-3 Helper Free Packaging System 1 kit 1806.67 лв AAV-3 Helper Free Packaging System е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-404 AAV-4 Helper Free Packaging System 1 kit 1806.67 лв AAV-4 Helper Free Packaging System е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-405 AAV-5 Helper Free Packaging System 1 kit 1806.67 лв AAV-5 Helper Free Packaging System е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-406 AAV-6 Helper Free Packaging System 1 kit 1806.67 лв AAV-6 Helper Free Packaging System е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-410 pAAV-MCS Expression Vector 10 ug 1212.62 лв pAAV-MCS Expression Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
VPK-410-DJ AAV-DJ Helper Free Expression System 1 kit 2294.64 лв AAV-DJ Helper Free Expression System е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-410-DJ-8 AAV-DJ/8 Helper Free Expression System 1 kit 2294.64 лв AAV-DJ/8 Helper Free Expression System е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-410-SER1 AAV-1 Helper Free Expression System 1 kit 2294.64 лв AAV-1 Helper Free Expression System е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-410-SER2 AAV-2 Helper Free Expression System 1 kit 2294.64 лв AAV-2 Helper Free Expression System е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-410-SER3 AAV-3 Helper Free Expression System 1 kit 2294.64 лв AAV-3 Helper Free Expression System е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-410-SER4 AAV-4 Helper Free Expression System 1 kit 2294.64 лв AAV-4 Helper Free Expression System е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-410-SER5 AAV-5 Helper Free Expression System 1 kit 2294.64 лв AAV-5 Helper Free Expression System е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-410-SER6 AAV-6 Helper Free Expression System 1 kit 2294.64 лв AAV-6 Helper Free Expression System е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-411 pAAV-MCS Promoterless Expression Vector 10 ug 1212.62 лв pAAV-MCS Promoterless Expression Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
VPK-411-DJ AAV-DJ Helper Free Promoterless Expression System 1 kit 2294.64 лв AAV-DJ Helper Free Promoterless Expression System е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-411-DJ-8 AAV-DJ/8 Helper Free Promoterless Expression System 1 kit 2294.64 лв AAV-DJ/8 Helper Free Promoterless Expression System е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-411-SER1 AAV-1 Helper Free Promoterless Expression System 1 kit 2294.64 лв AAV-1 Helper Free Promoterless Expression System е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-411-SER2 AAV-2 Helper Free Promoterless Expression System 1 kit 2294.64 лв AAV-2 Helper Free Promoterless Expression System е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-411-SER3 AAV-3 Helper Free Promoterless Expression System 1 kit 2294.64 лв AAV-3 Helper Free Promoterless Expression System е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-411-SER4 AAV-4 Helper Free Promoterless Expression System 1 kit 2294.64 лв AAV-4 Helper Free Promoterless Expression System е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-411-SER5 AAV-5 Helper Free Promoterless Expression System 1 kit 2294.64 лв AAV-5 Helper Free Promoterless Expression System е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-411-SER6 AAV-6 Helper Free Promoterless Expression System 1 kit 2294.64 лв AAV-6 Helper Free Promoterless Expression System е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-415 pAAV-IRES-Puro Expression Vector 10 ug 1212.62 лв pAAV-IRES-Puro Expression Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
VPK-415-DJ AAV-DJ Helper Free Bicistronic Expression System (Puro) 1 kit 2294.64 лв AAV-DJ Helper Free Bicistronic Expression System (Puro) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-415-DJ-8 AAV-DJ/8 Helper Free Bicistronic Expression System (Puro) 1 kit 2294.64 лв AAV-DJ/8 Helper Free Bicistronic Expression System (Puro) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-415-SER1 AAV-1 Helper Free Bicistronic Expression System (Puro) 1 kit 2294.64 лв AAV-1 Helper Free Bicistronic Expression System (Puro) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-415-SER2 AAV-2 Helper Free Bicistronic Expression System (Puro) 1 kit 2294.64 лв AAV-2 Helper Free Bicistronic Expression System (Puro) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-415-SER3 AAV-3 Helper Free Bicistronic Expression System (Puro) 1 kit 2294.64 лв AAV-3 Helper Free Bicistronic Expression System (Puro) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-415-SER4 AAV-4 Helper Free Bicistronic Expression System (Puro) 1 kit 2294.64 лв AAV-4 Helper Free Bicistronic Expression System (Puro) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-415-SER5 AAV-5 Helper Free Bicistronic Expression System (Puro) 1 kit 2294.64 лв AAV-5 Helper Free Bicistronic Expression System (Puro) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-415-SER6 AAV-6 Helper Free Bicistronic Expression System (Puro) 1 kit 2294.64 лв AAV-6 Helper Free Bicistronic Expression System (Puro) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-416 pAAV-IRES-Neo Expression Vector 10 ug 1212.62 лв pAAV-IRES-Neo Expression Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
VPK-416-DJ AAV-DJ Helper Free Bicistronic Expression System (Neo) 1 kit 2294.64 лв AAV-DJ Helper Free Bicistronic Expression System (Neo) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-416-DJ-8 AAV-DJ/8 Helper Free Bicistronic Expression System (Neo) 1 kit 2294.64 лв AAV-DJ/8 Helper Free Bicistronic Expression System (Neo) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-416-SER1 AAV-1 Helper Free Bicistronic Expression System (Neo) 1 kit 2294.64 лв AAV-1 Helper Free Bicistronic Expression System (Neo) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-416-SER2 AAV-2 Helper Free Bicistronic Expression System (Neo) 1 kit 2294.64 лв AAV-2 Helper Free Bicistronic Expression System (Neo) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-416-SER3 AAV-3 Helper Free Bicistronic Expression System (Neo) 1 kit 2294.64 лв AAV-3 Helper Free Bicistronic Expression System (Neo) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-416-SER4 AAV-4 Helper Free Bicistronic Expression System (Neo) 1 kit 2294.64 лв AAV-4 Helper Free Bicistronic Expression System (Neo) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-416-SER5 AAV-5 Helper Free Bicistronic Expression System (Neo) 1 kit 2294.64 лв AAV-5 Helper Free Bicistronic Expression System (Neo) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-416-SER6 AAV-6 Helper Free Bicistronic Expression System (Neo) 1 kit 2294.64 лв AAV-6 Helper Free Bicistronic Expression System (Neo) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-417 pAAV-IRES-Hygro Expression Vector 10 ug 1212.62 лв pAAV-IRES-Hygro Expression Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
VPK-417-DJ AAV-DJ Helper Free Bicistronic Expression System (Hygro) 1 kit 2294.64 лв AAV-DJ Helper Free Bicistronic Expression System (Hygro) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-417-DJ-8 AAV-DJ/8 Helper Free Bicistronic Expression System (Hygro) 1 kit 2294.64 лв AAV-DJ/8 Helper Free Bicistronic Expression System (Hygro) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-417-SER1 AAV-1 Helper Free Bicistronic Expression System (Hygro) 1 kit 2294.64 лв AAV-1 Helper Free Bicistronic Expression System (Hygro) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-417-SER2 AAV-2 Helper Free Bicistronic Expression System (Hygro) 1 kit 2294.64 лв AAV-2 Helper Free Bicistronic Expression System (Hygro) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-417-SER3 AAV-3 Helper Free Bicistronic Expression System (Hygro) 1 kit 2294.64 лв AAV-3 Helper Free Bicistronic Expression System (Hygro) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-417-SER4 AAV-4 Helper Free Bicistronic Expression System (Hygro) 1 kit 2294.64 лв AAV-4 Helper Free Bicistronic Expression System (Hygro) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-417-SER5 AAV-5 Helper Free Bicistronic Expression System (Hygro) 1 kit 2294.64 лв AAV-5 Helper Free Bicistronic Expression System (Hygro) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-417-SER6 AAV-6 Helper Free Bicistronic Expression System (Hygro) 1 kit 2294.64 лв AAV-6 Helper Free Bicistronic Expression System (Hygro) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-418 pAAV-IRES-GFP Expression Vector 10 ug 1212.62 лв pAAV-IRES-GFP Expression Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
VPK-418-DJ AAV-DJ Helper Free Bicistronic Expression System (GFP) 1 kit 2294.64 лв AAV-DJ Helper Free Bicistronic Expression System (GFP) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-418-DJ-8 AAV-DJ/8 Helper Free Bicistronic Expression System (GFP) 1 kit 2294.64 лв AAV-DJ/8 Helper Free Bicistronic Expression System (GFP) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-418-SER1 AAV-1 Helper Free Bicistronic Expression System (GFP) 1 kit 2294.64 лв AAV-1 Helper Free Bicistronic Expression System (GFP) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-418-SER2 AAV-2 Helper Free Bicistronic Expression System (GFP) 1 kit 2294.64 лв AAV-2 Helper Free Bicistronic Expression System (GFP) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-418-SER3 AAV-3 Helper Free Bicistronic Expression System (GFP) 1 kit 2294.64 лв AAV-3 Helper Free Bicistronic Expression System (GFP) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-418-SER4 AAV-4 Helper Free Bicistronic Expression System (GFP) 1 kit 2294.64 лв AAV-4 Helper Free Bicistronic Expression System (GFP) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-418-SER5 AAV-5 Helper Free Bicistronic Expression System (GFP) 1 kit 2294.64 лв AAV-5 Helper Free Bicistronic Expression System (GFP) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-418-SER6 AAV-6 Helper Free Bicistronic Expression System (GFP) 1 kit 2294.64 лв AAV-6 Helper Free Bicistronic Expression System (GFP) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-419 pAAV-IRES-Bsd Expression Vector 10 ug 1212.62 лв pAAV-IRES-Bsd Expression Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
VPK-419-DJ AAV-DJ Helper Free Bicistronic Expression System (Blasticidin) 1 kit 2294.64 лв AAV-DJ Helper Free Bicistronic Expression System (Blasticidin) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-419-DJ-8 AAV-DJ/8 Helper Free Bicistronic Expression System (Blasticidin) 1 kit 2294.64 лв AAV-DJ/8 Helper Free Bicistronic Expression System (Blasticidin) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-419-SER1 AAV-1 Helper Free Bicistronic Expression System (Blasticidin) 1 kit 2294.64 лв AAV-1 Helper Free Bicistronic Expression System (Blasticidin) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-419-SER2 AAV-2 Helper Free Bicistronic Expression System (Blasticidin) 1 kit 2294.64 лв AAV-2 Helper Free Bicistronic Expression System (Blasticidin) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-419-SER3 AAV-3 Helper Free Bicistronic Expression System (Blasticidin) 1 kit 2294.64 лв AAV-3 Helper Free Bicistronic Expression System (Blasticidin) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-419-SER4 AAV-4 Helper Free Bicistronic Expression System (Blasticidin) 1 kit 2294.64 лв AAV-4 Helper Free Bicistronic Expression System (Blasticidin) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-419-SER5 AAV-5 Helper Free Bicistronic Expression System (Blasticidin) 1 kit 2294.64 лв AAV-5 Helper Free Bicistronic Expression System (Blasticidin) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-419-SER6 AAV-6 Helper Free Bicistronic Expression System (Blasticidin) 1 kit 2294.64 лв AAV-6 Helper Free Bicistronic Expression System (Blasticidin) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-420-DJ pAAV-DJ Vector 10 ug 1212.62 лв pAAV-DJ Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
VPK-420-DJ-8 pAAV-DJ/8 Vector 10 ug 1212.62 лв pAAV-DJ/8 Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
VPK-421 pAAV-RC1 Vector 10 ug 1212.62 лв pAAV-RC1 Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
VPK-422 pAAV-RC2 Vector 10 ug 1212.62 лв pAAV-RC2 Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
VPK-423 pAAV-RC3 Vector 10 ug 1212.62 лв pAAV-RC3 Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
VPK-424 pAAV-RC4 Vector 10 ug 1212.62 лв pAAV-RC4 Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
VPK-425 pAAV-RC5 Vector 10 ug 1212.62 лв pAAV-RC5 Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
VPK-426 pAAV-RC6 Vector 10 ug 1212.62 лв pAAV-RC6 Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
VPK-430 pscAAV-MCS Expression Vector 10 ug 1212.62 лв pscAAV-MCS Expression Vector е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Вектори
VPK-430-DJ scAAV-DJ Helper Free Expression System 1 kit 2294.64 лв scAAV-DJ Helper Free Expression System е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-430-DJ-8 scAAV-DJ/8 Helper Free Expression System 1 kit 2294.64 лв scAAV-DJ/8 Helper Free Expression System е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-430-SER1 scAAV-1 Helper Free Expression System 1 kit 2294.64 лв scAAV-1 Helper Free Expression System е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-430-SER2 scAAV-2 Helper Free Expression System 1 kit 2294.64 лв scAAV-2 Helper Free Expression System е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-430-SER3 scAAV-3 Helper Free Expression System 1 kit 2294.64 лв scAAV-3 Helper Free Expression System е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-430-SER4 scAAV-4 Helper Free Expression System 1 kit 2294.64 лв scAAV-4 Helper Free Expression System е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-430-SER5 scAAV-5 Helper Free Expression System 1 kit 2294.64 лв scAAV-5 Helper Free Expression System е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-430-SER6 scAAV-6 Helper Free Expression System 1 kit 2294.64 лв scAAV-6 Helper Free Expression System е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-5003 QuickTiter™ Hepatitis B “e” Antigen (HBeAg) ELISA Kit 96 assays 1658.16 лв QuickTiter™ Hepatitis B “e” Antigen (HBeAg) ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-5003-5 QuickTiter™ Hepatitis B “e” Antigen (HBeAg) ELISA Kit 5 x 96 assays 6728.78 лв QuickTiter™ Hepatitis B “e” Antigen (HBeAg) ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-5004 QuickTiter™ Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) ELISA Kit 96 assays 1658.16 лв QuickTiter™ Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-5004-5 QuickTiter™ Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) ELISA Kit 5 x 96 assays 6728.78 лв QuickTiter™ Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-5045 HPV16 E7 Oncoprotein ELISA Kit 96 assays 1382.35 лв HPV16 E7 Oncoprotein ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-5045-5 HPV16 E7 Oncoprotein ELISA Kit 5 x 96 assays 5487.65 лв HPV16 E7 Oncoprotein ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-5046 HPV18 E7 Oncoprotein ELISA Kit 96 assays 1382.35 лв HPV18 E7 Oncoprotein ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
VPK-5046-5 HPV18 E7 Oncoprotein ELISA Kit 5 x 96 assays 5487.65 лв HPV18 E7 Oncoprotein ELISA Kit е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. +4 °C -20ºC Комплекти (Kit)
XAN-5040 OxiSelect™ Trolox Equivalent Antioxidant Capacity (TEAC) Assay Kit (ABTS) 200 assays 947.42 лв OxiSelect™ Trolox Equivalent Antioxidant Capacity (TEAC) Assay Kit (ABTS) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
XPX-5000 OxiSelect™ Monoamine Oxidase Assay Kit (Fluorometric) 96 assays 830.74 лв OxiSelect™ Monoamine Oxidase Assay Kit (Fluorometric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
XPX-5000-5 OxiSelect™ Monoamine Oxidase Assay Kit (Fluorometric) 5 x 96 assays 3228.14 лв OxiSelect™ Monoamine Oxidase Assay Kit (Fluorometric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
XPX-5006 OxiSelect™ Monoamine Oxidase Assay Kit (Colorimetric) 96 assays 830.74 лв OxiSelect™ Monoamine Oxidase Assay Kit (Colorimetric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)
XPX-5006-5 OxiSelect™ Monoamine Oxidase Assay Kit (Colorimetric) 5 x 96 assays 3228.14 лв OxiSelect™ Monoamine Oxidase Assay Kit (Colorimetric) е продукт, произведен от Cell Biolabs в САЩ и дистрибутиран за България от Гентауър. Доставката, независимо от количеството, е безплатна до всяка точка на България. Без специални температурни условия -20ºC Комплекти (Kit)