Trevigen

Trevigen Inc провежда изследователската си дейност във фармацевтиката, медицинските изследвания, биотехнологиите, правителствени и академични отдели. Trevigen Inc е специализирана в проектиране и провеждане на тестове за оловни съединения, игенотоксичен скрининг, основани на увреждане на ДНК и репарация, както и изследвания свързани с поведението на раковите клетки.

NEW Cultrex® 3-D Products